Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 43(4) | 107-123

Article title

Wpływ polityki imigracyjnej Australii na jej rynek pracy

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of Australian immigration policy on labour market in Australia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Istnieje kilka stereotypów na temat wpływu imigracji na rynek pracy. Najpopularniejszym jest ten wskazujący, że imigranci, zwiększając liczbę pracowników, powodują wzrost bez-robocia w szczególności przez zabieranie pracy rdzennym pracownikom. To założenie nie uwzględnia jednak bardzo ważnego czynnika, który tworzą imigranci — popytu. Pozyska-nie siły roboczej było i jest jednym z głównych celów australijskiej polityki imigracyjnej, która jest ukierunkowana na imigrantów mających kwalifikacje poszukiwane w danym okresie na australijskim rynku pracy. Dzięki tego rodzaju doborowi pożądanych imigran-tów uważa się, że Australia prowadzi jedną z najbardziej efektywnych polityk migracyjnych pod względem gospodarczym, skorelowaną z potrzebami rynku pracy. W artykule zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań na temat australijskiego rynku pracy, które zostały przeprowadzone przez autora oraz przez australijskich badaczy migracji, takich jak: Melissa Bond, Noel Gatson, Neville Norman, Thorsten Stromback, Peter J. Lloyd, Lynne S. Williams, Bruce Chapman i Deborah Cobb-Clark.
EN
There are many stereotypes about immigration influence on labour market. Many countries, because of the fear of negative effects of newcomers arrival, decided to introduce legal obstacles which were to limit their inflow. There are social groups which welcome new immigrants enthusiastically. Undoubtedly, these are employers who think that immigration will affect the fall of production costs and the cut of wages. However, a lot of governments are trying to limit immigration. All the relations are best seen on the example of one of the ‘largest’ immigration economies of the world, that is, Australian economy. Very low unemployment and inflation rates, high Gross Domestic Product combined with big hospitality of Australians, breathtaking views and a lot of free areas make Australia one of the most popular destination countries among immigrants. Australian immigration policy reduces negative results of economic crises and helps in reaching higher level of economic development than countries which are not destination countries of immigrants, thanks to correlation with labour market needs. The author will present analyses concerning australian labour market extended with the latest scientific findings conducted by author and Australian migration researchers: Melissa Bond, Noel Gatson, Neville Norman, Thorsten Stromback, Peter J. Lloyd, Lynne S. Williams, Bruce Chapman and Deborah Cobb-Clark.

Contributors

author
 • Instytut Sobieskiego

References

 • Australian Government, Department of Home Affairs (2018). Shaping a Nation Popula- tion Growth and Immigration Over Time. Pobrane z: https://cdn.tspace.gov.au/uploads/ sites/107/2018/04/Shaping-a-Nation.pdf [dostęp: 14.12.2018].
 • Australian Government, Department of Home Affairs (2018). Visa options Pobrane z: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder [dostęp: 14.12.2018].
 • Australian Government, Department of Home Affairs (2018). Lists of eligible skilled occupations. Pobrane z: https://archive.homeaffairs.gov.au/trav/work/work/skills-asses- sment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists [dostęp: 14.12.2018].
 • Bond, M., Gatson, N. (2011). The Impact of Immigration on Australian-born Workers: An Assessment Using the National Labour Market Approach. Economic Papers, vol. 30, iss. 3, s. 400-413.
 • Brooks, C., Williams, L.S. (1996). Understanding Immigrants and the Labour Market: The 1990-94 Recession and Recovery in Perspective. Canberra: Bureau of Immigration, Mul- ticultural and Population Research/Australian Government Publishing Service.
 • Chapman, B., Cobb-Clark, D. (1999). A Comparative Static Model of the Relationship between Immigration and the Short-Run Job Prospects of Unemployed Residents. Economic Record, vol. 75, iss. 4, s. 358-368.
 • Crowley, F.K. (1973). Modern Australia in Documents, t. 1: 1901-1939. Melbourne: Wren. Gibb, D.M. (1982). National Identity and Consciousness: Commentary and Documents. Melbourne: Nelson.
 • Karmel, P. (1953). The Economic Effects of Immigration. W: H.E. Holt, A.A. Calwell, W. Borrie (red.), Australia and the Migrant. Sydney: Angus and Robertson.
 • Kwan, B. (2018).‘Enough, enough, enough': PM to cut Australia's migration intake. Pobrane z: https://www.sbs.com.au/news/enough-enough-enough-pm-to-cut-australia- s-migration-intake [dostęp: 14.12.2018].
 • Lencznarowicz, J. (2005). Australia. Warszawa: Trio.
 • Lloyd, P.J., Williams, L.S. (1996). Globalisation, Foreign Investment and Migration. W: P.J. Lloyd, L.S. Williams (red.), International Trade and Migration in the APEC Region. Melbourne-Oxford: Oxford University Press.
 • Phillips J., Simon-Davies, J. (2017). Migration to Australia: a quick guide to the statistics. Pobrane z: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/ Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/MigrationStatistics [dostęp: 14.12.2018].
 • Strahan, L. (1996). Australia's China: Changing Perceptions from the 1930s to the 1990s. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Stromback, T., Biffl, G., Bushe-Jones, S., Clarke, J., Dawkins, P., Nicholls, S., Preston, A. (1993). Immigration, Skill Transfer and Industry Restructuring in Western Australia. Canberra: Bureau of Immigration Research.
 • Wrona, M. (2013). Analiza wyników badań nad wpływem imigracji na gospodarkę Australii. W: J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demo-graficzna, społeczna i gospodarcza. (171-182). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Wrona, M. (2016). Imigracja a gospodarka. Doświadczenia Australii. Warszawa: CeDeWu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7e5a11b-e9d4-47b2-a5b3-1536d3edce1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.