PL EN


2014 | 1(212) | 203-210
Article title

Konfiguracje wartości w zmieniającej się Europie (recenzja z: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. Aleksandra Jasińska-Kania)

Content
Title variants
EN
Configurations of Values in Changing Europe (review of: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie [Values and Changes. Transformations in the Attitudes of Poles in the Uniting Europe] by Aleksandra Jasińska-Kania (ed.))
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
203-210
Physical description
Contributors
References
 • Bauman, Zygmunt. 1999. Po co komu teoria zmiany? W: J. Kurczewska (red.). Zmiana społeczna teorie i doświadczenia polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 19–38.
 • Bauman, Zygmunt. 2005. Europa niedokończona przygoda. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Haller, Max. 2002. Theory and Method in the Comparative Study of Values: Critique and Alternative to Inglehart. „European Sociological Review” Vol. 18, nr 2: 139–158.
 • Hałas, Elżbieta. 2001. Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne. W: E. Hałas (red.). Rozumienie zmian społecznych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 276–288.
 • Inglehart, Ronald i Wayne E. Baker. 2000. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. „American Sociological Review” Vol. 65, nr 1: 19–51.
 • Inglehart, Ronald. 2006. Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. W: P. Sztompka i M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 334–348.
 • Inglehart, Ronald i Pippa Norris. 2009. Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie. Tłum. B. Hellmann. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Jasińska-Kania, Aleksandra i Mirosława Marody (red.). 2002. Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Joubert, Dian. 2006. Dwadzieścia pięć pojęć wartości. W: P. Sztompka i M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 316–333.
 • Mariański, Janusz 1999. Kryzys moralny czy transformacja wartości? W: P. Sztompka (red.). Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa, Kraków: WN PWN, s. 243–258.
 • Szacki, Jerzy. 1999. Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany. W: J. Kurczewska (red.). Zmiana społeczna: teorie i doświadczenia polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 123–133.
 • Zdziech, Paweł. 2010. Ronalda Ingleharta teoria rozwoju ludzkiego. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7e60421-3066-4bfe-b79c-77cd6d1b0e55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.