Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 8 | 270-282

Article title

Sekretny świat rodziny z problemem alkoholowym

Content

Title variants

EN
The secret world of the family with alcohol problem

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Basing on extensive biography, the author in his article discusses the characteristics of families with alcohol problem. He emphasises the characteristics of roles played by the members in such family systems. The article describes the characteristics of the family with alcohol problem and its functioning. The author subsequently discusses the co-dependency which deepens the dysfunctionality in such families.

Year

Volume

8

Pages

270-282

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

References

 • Ambrozik W., Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta, UAM, Poznań 1983.
 • Beattie M., Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie, przeł. A. Jankowski, „Media Rodzina of Poznań”, Poznań 1994.
 • Bradshaw J., Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odnaleźć i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko, przeł. C. E. Urbański, „Medium”; „SIAK”, Warszawa 1995.
 • Cudak H., Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1998.
 • Dodziuk A., Kamecki W., Wyjść z matni. Proste rozmowy o zgubnym nałogu, Prószyński i S-ka, Warszawa 1994.
 • Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać, wybór i oprac. A. Pacewicz, Agencja Informacji Użytkowej „Bivar”, Warszawa 1994, wyd. 2 popr.
 • Forward S., Toksyczni rodzice, przekł. R. Grażyński, współpr. H. Dankiewicz, D. Krzemińska, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999.
 • Gaś Z. B., Rodzina wobec uzależnień, „Michalineum”; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1993.
 • Kinney L., Leaton G., Zrozumieć alkohol, tł. A. Basaj, A. Bielasik, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.
 • Kisiel M., Terapia osób współuzależnionych, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1997.
 • Kłodecki A., Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 1990.
 • Kucińska M., DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, [w:] Gdzie się podziało moje dzieciństwo, Wydawnictwo „Charaktery”, Kielce 2006.
 • Łuczak E., Zjawisko uzależnień wśród młodzieży w Polsce, [w:] Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem, Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo--Zawodowego MEN, Warszawa 1989.
 • Maciejewska M., Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej, „Wychowanie na co dzień” 1996, nr 3.
 • Mellibruda J., Tajemnice ETOH, czyli Alkohol i nasze życie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.
 • Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, red. S. Kawula, H. Machel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Obuchowska J., Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Ochmański M., Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 • Popek L., Urbanowicz E., Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie, „Wychowanie na co dzień” 1996, nr 4–5.
 • Popielarska A., Mazurowa M., Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983.
 • Robinson B. E., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, przedm. M. Woodside, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.
 • Strzembosz A., Niektóre zjawiska patologiczne we współczesnej rodzinie, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, przedm. J. Szczepański, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
 • Szczepańska H., Żony alkoholików. Problemy psychologiczne, proces zdrowienia, terapia, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2002.
 • Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993.
 • Sztander W., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.
 • Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
 • Windle M., Picie alkoholu w różnych okresach życia, tł. A. Bidziński, red. A. Bartosik, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000.
 • Woronowicz B. T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7e61bb0-2793-4102-bf81-e9aef22beb17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.