PL EN


Journal
2016 | 60 | 93-106
Article title

Collective Representation of Public Sector Employees

Authors
Title variants
PL
Reprezentacja zbiorowa pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor koncentruje się na reprezentacji zbiorowej pracowników sektora publicznego. Droga, która doprowadziła do zagwarantowania tym pracownikom prawa koalicji, była znacznie dłuższa, aniżeli w przypadku innych grup zawodowych. Idea podporządkowania indywidualnych interesów pracowników interesowi państwa koliduje z ich prawem koalicji. Obecnie prawo zrzeszania się pracowników sektora publicznego jest powszechnie akceptowanym międzynarodowym standardem, zagwarantowanym w szczególności w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Oczywiście są dopuszczalne różnego rodzaju wyjątki. W Polsce osoby zatrudnione w sektorze publicznym na podstawie umów o pracę są generalnie uprawnione do zrzeszania się w związki zawodowe. Niemniej jednak nie oznacza to nieograniczonego prawa koalicji w przypadku pracowników administracji publicznej. Polskie prawo wyraźnie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych np. przez żołnierzy zawodowych, oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy Biura Ochrony Rządu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziów sądów powszechnych i wielu innych. Co więcej, jak podkreśla autor, to, czy pracownicy będą skłonni skorzystać z przysługującego im prawa koalicji, czy nie, jest w szczególności uzależnione od tego, jakie uprawnienia zostaną przyznane związkom zawodowym. Autor omawia najważniejsze uprawnienia związków zawodowych w sektorze publicznym, zwłaszcza ich prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania porozumień zbiorowych, oraz prawo wszczynania sporów zbiorowych i organizowania akcji zbiorowych (w tym strajków).
Journal
Year
Volume
60
Pages
93-106
Physical description
Contributors
  • University of Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7e8521f-ac85-4269-9c59-c8cf16e422bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.