PL EN


2014 | 18 | 271-280
Article title

Ulotne interpretacje, wieczne zapisy. Doświadczenia leksykografa przy opracowywaniu nazw przyrodniczych do suplementu słownika staropolskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Fleeting interpretations, eternal records. A lexicographer's experience from the work on biological terms for a supplement to Słownik staropolski 'Old Polish dictionary'
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of the author’s work on Old Polish biological terms for a supplement to Słownik staropolski ‘Old Polish dictionary’. Conducting a detailed analysis of several examples (mak, nasięźrze, onica, szlam or ślam, trzystab), the paper shows the errors made by publishers in the transliteration and transcription of the said terms during the reading from mediaeval manuscripts.
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
 • Brückner A., 1916, Przyczynki do dziejów języka polskiego, seria trzecia. 13. Rękopis lekarski XV w. z glosami polskimi, „Rozprawy Akademii Umiejętności” LIII, Wydział Filologiczny, z. VIII, Kraków, s. 59–70.
 • Eder M., Twardzik W., 2007, Indeksy do Słownika Staropolskiego (Alfabetyczny, A tergo, Verba absentia, Verba expurgata), Kraków.
 • Karłowicz J., 1887, Łacińsko-polski słowniczek roślinny z zabytku przemyskiego, „Prace Filologiczne” II, 1887, s. 143–174.
 • Katalog łacińskich rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, 1996, t. VI, Kraków.
 • Kowalczyk M., Belcarzowa E., Wysocka F., 1973, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” XXIII, s. 79–115.
 • Kowalczyk M., Staśkiewicz G., 1979, Lekarstwa końskie z dwóch rękopisów łacińskich z pierwszej połowy XV w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” XXXIV, 22, s. 227–248.
 • Pelczar A., 2010, Przemówienie Profesora Andrzeja Pelczara 21 kwietnia 2010 w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na uroczystości nadania Mu tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, „PAUza Akademicka” nr 86, 17 czerwca 2010, s. 2–3.
 • Rostafiński J., 1900, Średniowieczna historia naturalna w Polsce. Cz. I Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Plantas, animalia, lapides et cetera simplicia medicamenta […], Kraków.
 • Rostafiński J., 1900, Średniowieczna historia naturalna w Polsce. Cz. II Collectanea scientiam naturalem qualis medii aevi temporibus in Polonia viguit illustrantia […], Kraków.
 • Sławski F., 1966, Z archaizmów morfologicznych dialektów polskich: wielkopolskie korząszek, śląskie do korząt, „Rozprawy Komisji Językowej” VI, s. 231–34.
 • Szelachowska-Winiarzowa L., 2010, Historia jednego hasła w Słowniku staropolskim (korzaciec), „Język Polski” XC, z. 2, s. 91–98.
 • Szelachowska-Winiarzowa L., 2013, Botaniczne hapaks legomenon królewskiego medyka Jana Stanki, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVIII, s. 147–160.
 • Urbańczyk S. (red.), (1953–2002), Słownik staropolski, t. I–XI, Wrocław − Kraków.
 • Zemanek A. (red.), 2000, Józef Rostafiński. Botanik i humanista, „Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Monografie” 1, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7ea20e3-07e1-444a-b133-fb0abf0e1179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.