Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(10) | 78-90

Article title

Ocena kompetencji ekspertów w zakresie identyfikacji inteligentnej specjalizacji regionu

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem głównym artykułu jest wskazanie sposobu ilościowej oceny kompetencji wybranej grupy ekspertów względem problemu identyfikacji inteligentnej specjalizacji regionu. W efekcie zaprezentowano sposób obliczania miary kompetencji eksperta, uwzględniającej jego wiedzę i kwalifikacje z zakresu rozwiązywanego problemu oraz samoocenę. Określenie miar kompetencji ekspertów ma umożliwić nadanie wag formułowanym przez nich opiniom i tym samym zwiększyć precyzję budowanych na tej podstawie prognoz.

Year

Issue

Pages

78-90

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7edd355-e8f9-4482-a64b-6485328a6412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.