Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 133-148

Article title

Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki

Content

Title variants

EN
The activities of probation officers – considerations in legislation and practice

Languages of publication

PL

Abstracts

In recent years interest in the functioning of the judicial guardianship departments has been growing. This initiated the need to study all dimensions of guardians' work. Guardianship as a specific measure of reclamation aimed at the transformation of wards' behaviours, is facing new challenges which are the result of the changes in our country. At present a guardian as a person executing the court judgement largely takes the blame for his/her own initiatives and omissions, but also for the court which issued the verdict as well as general social or economic conditions in the country. The objective of this work is to present the results of the questioning conducted by the Office of the Human Rights Defender and the Institute of Justice in relation to the reported Guardians targets. Particular attention, on the background of the whole of the institution presented, has been attributed to the meaning of media which through prudent conducting of probation promotion should form the basis for a rational assessment of the social work of the guardians.

Year

Volume

Pages

133-148

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki

References

 • Bachmat P., Podstawowe zadania kuratorów sądowych w ustawodawstwie polskim, w: Wójcik D. (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Kraków 2010.
 • Badora S., Brągiel J., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Warszawa 1995.
 • Bałandynowicz A., Humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii, Probacja 2010, nr 3–4.
 • Boński K., Kurator sądowy, Dobry Znak 2010, nr 6 (41).
 • Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001.
 • Jedynak T., Efektywność kuratorskiej służby sądowej w Polsce a standardy dotyczące sankcji i środków alternatywnych, Biuletyn Kuratorski [Słupsk] 2008, nr 2.
 • Jedynak T., Stasiak K., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2010.
 • Kalinowski M., Nadzór kuratora sądowego – formą wychowania resocjalizacyjnego, Warszawa 1990.
 • Kalinowski M., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Rzeszów 1997.
 • Kozaczuk F., Urban B., Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Warszawa 2002.
 • Kwadrans Ł., 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość, Probacja 2010, nr 3–4.
 • Mudrecka I., Rodzinny kurator sądowy, Opole 2005.
 • Opora R., Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006.
 • Pospiszyl B., Resocjalizacja nieletnich – doświadczenia i koncepcje, Warszawa 2002.
 • Śpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym, Warszawa 1999.
 • Westwal M., Elementy wiedzy pedagogicznej w zakresie metodyki resocjalizacji, Warszawa 2009.
 • Wójcik D. (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Kraków 2010.
 • Zagórski J. (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.
 • Strony internetowe:
 • http://www.niebieskalinia.pl/newsy.php?id=2702
 • http://www.kurator.webd.pl/phpBB2/viewtopic.php?t
 • http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/23820kuratela_s%C4%85dowa_historia_powstania_i_charakterystyka_pracy_wsp%C3%B3%C5%82czesnych_kurator%C3%B3w.htm

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7ee065b-e596-42e6-a28f-94b84f64455a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.