PL EN


2020 | XVII (2020) | 1: Dokument i systemy dokumentacji życia społeczeństwa | 127-134
Article title

Биографические документы о жизнедеятельности инженера-гидротехника, профессора А.С. Аксамитного (на основании материалов Российского государственного архива экономики)

Content
Title variants
EN
Biographical documents on the life of a hydraulic engineer, Professor A.S. Axamite (based on materials from the Russian State Archive of Economics)
PL
Dokumenty biograficzne o życiu i działalności inżyniera-hydrotechnika, profesora Anatolija Aksamitnego
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Статья посвящена источниковедческому анализу документов, связанных с жизнью и деятельностью профессора А.С. Аксамитного (1884-1931), занимавшегося проектированием Волго-Донского канала, а затем возглавлявшего строительство Беломорско-Балтийского канала в должности главного инженера. Актуальность статьи заключается в том, что исследуемые биографические документы фонда и воспоминания, написанные одним из его учеников, позволяют не только проследить жизненный путь инженера, но и понять влияние исторических реалий на судьбу человека. Обращение к личности репрессированного в 1931 г. профессора А.С. Аксамитного вызывает интерес еще и потому, что он относится к плеяде творческой интеллигенции, выдающихся ученых своего времени, многие из которых погибли в годы сталинского террора.
EN
The article is devoted to the study of the epistolary heritage of A.S. Aksamitnyi (1884-1931), who designed the Volga-Don Canal, and then headed the construction of the White Sea-Baltic Canal as а chief engineer. The urgency of the research is in the fact that biographical documents and the memories about Aksamitnyi, written by one of his students, allow not only to trace the life of an engineer, but also to understand the influence of historical realities on the fate of a person. An appeal to A.S. Aksamitnyi as a political prisoner is able to attract interest because he is among the pleiad of creative community, eminent scientists of their time, who died during the Stalin's terror.
PL
Artykuł jest poświęcony analizie źródłowej dokumentów związanych z życiem i twórczością profesora Anatolija Aksamitnego (1884-1931), który zaprojektował Kanał Wołga-Don, a następnie, jako główny inżynier, kierował budową Kanału Białomorsko-Bałtyckiego. Badane archiwalne dokumenty biograficzne oraz wspomnienia jednego z jego uczniów pozwalają nie tylko prześledzić życie inżyniera, ale także zrozumieć wpływ realiów historycznych na losy człowieka. Zwrócenie uwagi na osobowość profesora Aksamitnego jest również interesujące, ponieważ należy on do elity twórczej inteligencji, wybitnych naukowców swoich czasów, z których wielu zginęło podczas stalinowskiego terroru.
Year
Volume
Pages
127-134
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
  • Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва
References
  • Materialy dlya opisaniya russkikh rek i istorii uluchsheniya ikh sudokhodnykh uslovy, Sankt-Peterburg, vyp. 63: Proekt vodnogo puti mezhdu Kamoy i Irtyshem, otd. 3: Opisanie proekta, ch. 2: Shlyuzy, Sankt-Peterburg 1915.
  • Aksamitny A.S., Vodnoe khozyaystvo Yugo-Vostoka Rossii, Rostov na Donu 1924.
  • Aksamitny A.S., Volga - Don - Azovskoe more vodnaya magistral’ v eyo sovremennom osveshchenii, red. N. B. Èysmont i A. S. Aksamitny, Moskva-Leningrad 1925.
  • Aksamitny A.S., K stroitel’stvu Volgo-Donskogo kanala, Moskva 1929.
  • Aksamitny A.S., Volgo-Donskaya vodnaya magistral’: Kratky tekhnichesky ocherk, Rostov na Donu 1929.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7f08458-2172-4cd6-8759-224157a907fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.