Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 3 | 44-60

Article title

Rola aktywności ruchowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną

Authors

Content

Title variants

EN
The role of physical activity for intellectual disability people

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka rozwoju fizycznego jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Podejmowanie aktywności fizycznej dostarcza wielu pozytywnych skutków dla człowieka: dostarcza witalności, energii, podnosi poziom hormonów odpowiedzialnych za poczucie szczęścia. Celem artykułu jest promowanie idei olimpiad specjalnych oraz przedstawienie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka z niepełnosprawnością.
EN
Physical development is integral part of each human life. Making physical activity provides to many positives experiences: provides vitality, energy, raises the level of hormones of happiness. The aim of this article is to promote Special Olympics and presentation of the role of physical activity in a person`s life with disability.

Year

Volume

12

Issue

3

Pages

44-60

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bilska M., Golanko R., Wpływ aktywności ruchowej na wspomaganie rozwoju i doskonalenie mowy artykułowanej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, [w:] M. Biska, R. Golanko, A. Kędra (red.), Aktywność ru¬cho¬wa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Biała Podlaska 2012.
 • Dłużewska-Martyniec W., Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009.
 • DSM – 5. Kryteria diagnostyczne, American Psychiatric Association, Wrocław 2015.
 • Eichstaedt C. B., Lavay B. W., Physical Activity for Individuals with Mental Retardation, Champaign 1992.
 • Nadolska A., Wilski M., Etyczne aspekty aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009.
 • Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics, przeł. R. Banasik-Zarańska i in., oprac. Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 2005.
 • Parandowski J., Mitologia, Londyn, 1992.
 • Wieczorek M., Kuriata B., Sport niepełnosprawnych intelektualnie jako czynnik ich akceptacji i integracji społecznej [w:] M. Wilski, J. Gabryelski (red.), Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, Poznań 2013.
 • Wieczorek M., Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie, http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-2-235.pdf (dostęp: 20.02.2016).
 • Zuchora K., Przestrzeń wartości olimpijskich w ujęciu Pierre`a Coubertina, [w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, T. 2, Warszawa 2006.
 • http://www.specialolympics.org
 • http://www.olimpiadyspecjalne.pl
 • http://www.inas-fid.org
 • http://www.niepełnosprawni.info

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7f3376a-ec04-4079-9905-e2904f28abf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.