PL EN


2012 | 30 | 241-249
Article title

Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali

Content
Title variants
EN
Organizational culture characteristics of Polish hospitals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tym artykule przeprowadzono analizę kultur organizacyjnych szpitali opartą na modelach dychotomicznych kultury organizacyjnej. Pozwoliło to na identyfikację szczególnych cech kultur organizacyjnych publicznych szpitali w Polsce. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach grantu „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach”.
EN
The article provides an analysis of organizational cultures of hospitals based on a dichotomous model of organizational culture. It has enabled identification of specific characteristics of organiza¬tional cultures in Polish public hospitals. The analysis is based on results of the research conducted under the grant of “Cultural determinants of organizational changes in Polish hospitals”.
Year
Issue
30
Pages
241-249
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński,
  • Spoleczna Akademia Nauk w Łodzi
References
  • Harrison R., Understanding Your Organization Character, „Harvard Business Review” 1972, maj-czerwiec.
  • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
  • Rutka R., Czerska M., Wpływ kultury organizacyjnej na metody i narzędzia pełnienia ról kierowniczych, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, cz. 1, Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra 2002.
  • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji. Społeczno-kulturowe skutki zachowań, WN PWN, Warszawa 1999.
  • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
  • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, WN PWN, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7f46914-761c-4118-868f-900dcc190334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.