PL EN


2019 | 10 | 1 | 255-260
Article title

Postawy wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście zmiany pokoleniowej

Content
Title variants
EN
Attitudes Towards the Social Integration of People with Disabilities in the Context of Generational Change
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy akceptacji osób z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 313 osób reprezentujących trzy grupy pokoleniowe. Wyniki badań ujawniły istotną rolę przynależności do grupy pokoleniowej w deklarowaniu akceptacji osób z niepełnosprawnością.
EN
The article presents the results of the analysis related to the social acceptance of people with disabilities. A total of 313 people, representing three generational groups, participated in the study. The research results revealed the important role of belonging to a generational group when declaring acceptance of people with disabilities.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
255-260
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, Polska
References
 • Boryszewski, P. (2007). Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce. Warszawa: Wyd. APS.
 • Chimicz, D. (2017). Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez uczniów szkoły podstawowej. Przemiany w rezultacie oddziaływań edukacyjnych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXVI(2). 149–169.
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.07.1997 – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
 • Kazanowski, Z. (2011). Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Kirenko, J. (2007). Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Majerek, B. (2005). Młodzież wobec innych. Kraków: Wyd. AP.
 • Niepełnosprawni wśród nas. Komunikat z badań (2017). Warszawa: CBOS.
 • Parchomiuk, M., Byra, S. (2006). Akceptacja siebie i innych a wsparcie społeczne studentek niepełnosprawnych. Pedagogika Społeczna. 1, 65–76.
 • Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań. (2000). Warszawa: CBOS.
 • Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań. (2007). Warszawa: CBOS.
 • Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce. Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. (2002). Warszawa: TNS OBOP.
 • Waszczak, S. (2000). Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2, 89–99.
 • Wolińska, J. (2015). Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora. Annales UMCS, Sectio J, XXVIII(1), 45–66.
 • www.niepelnosprawni.gov.pl (9.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7f4850b-276a-4c7b-a30a-cd2f666b217b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.