PL EN


2017 | 1(30) | 100-126
Article title

Efektywność inwestycji w akcje notowanych w Polsce spółek private equity

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono analizę efektywności inwestycji w akcje spółek, które prowadzą działalność na rynku private equity, notowanych na polskim publicznym rynku akcji (zidentyfikowano 29 takich spółek). Wykazano, że inwestycje w te akcje przynoszą generalnie wyższe stopy zwrotu niż z indeksu WIG (przyjętego za benchmark), ale też cechują się znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym (mierzonym odchyleniem standardowym). Efektywności tych inwestycji (mierzonej wskaźnikami Sharpe’a i Treynora) nie można uznać za wyższą od efektywności inwestycji w benchmark (WIG), co jednak nie znaczy, że jest ona niższa. Ponadto stwierdzono słabą korelację stóp zwrotu z akcji notowanych spółek private equity ze stopami zwrotu z WIG, z czego wynika, iż akcje te są instrumentami pozwalającymi znacznie redukować ryzyko portfeli inwestycyjnych
Year
Issue
Pages
100-126
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7fa39c7-3cec-401e-8f2f-28990c842b52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.