PL EN


2013 | 18 | 4 | 441-456
Article title

Transplantacja serca i przewlekła choroba kardiologiczna a poziom ujawnianej samotroski

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Level of self-care in heart transplant and chronic heart disease patients
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the research paper was to identify the relationship between a chronic cardiac disease and heart transplantation, and the level of patients’ selfcare. The notion of self-care and its levels has been defined, and the circumstances in which it becomes activate specified. Research findings showed that there is no difference in the level of self-care between the group of patients with a chronic heart condition and the group of patients with a heart transplant, and between cardiac patients and healthy individuals. The difference showed in the higher global level of self-care in patients after heart transplantation compared to healthy individuals. The research revealed that a heart transplantation treatment has a direct effect on the scope of self-care in patients. It can therefore be concluded that in the context of changes following a cardiac transplantation, self-care is activated as a buffering mechanism, facilitating a better adaptation of a patient. Yet, it cannot be stated that self-care is a rational mechanism consciously used in order to cope with the situation.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
441-456
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • II Katedra Kardiologii CM UMK w Toruniu
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Allan, R., Scheidt, S. (1998). The empirical basis for cardiac psychology. W: R. Allan, S. Scheidt (red.), Heart & Mind. The practice of cardiac psychology. Washington: American Psychological Association.
 • Billings, J.H., Scherwitz, L.W., Sullivan, R. i in. (1998). The lifestyle heart trial: comprehensive treatment and group support therapy. W: R. Allan, S. Scheidt (red.), Heart & Mind. The practice of cardiac psychology. Washington: American Psychological Association.
 • Bishop, G.D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Delon, M. (1998). The patient In the CCU waiting room: in – hospital treatment of the cardiac spouse. W: R. Allan, S. Scheidt (red.), Heart & Mind. The practice of cardiac psychology. Washington: American Psychological Association.
 • Dew, M., Switzer, G., DiMartini, A. i in. (2000). Psychosocial assessments and outcomes in organ transplantation. Progress in Transplantation, 10 (4), 239-261.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podmiotowe uwarunkowania zachowania się pacjenta wobec własnej choroby. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo UW.
 • Gałuszka, A. (2000). Dynamika poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania osób chorych przewlekle. W: I. Heszen-Niejodek (red.), Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Grabowska, M., Muszalik, M., Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Uprzedzenia rasowe i religijne oraz ich rola w procesie leczenia i pielęgnowania. W: E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska (red.), Problemy wielokulturowości w medycynie (s. 214-221) Warszawa: PZWL.
 • Heszen-Niejodek, I. (red.) (1990). Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych. Warszawa: PZWL.
 • Heszen-Niejodek, I. (2000). Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.), Psychologia (t. 3.). Gdańsk: GWP.
 • Horowitz, C., Rein, S., Leventhal, H. (2004). A story of maladies, misconceptions and mishaps: effective management of heart failure. Social Science & Medicine, 58, 631-643.
 • Jacobs, S.C., Sherwood, J.B. (1998). The cardiac psychology of women and coronary heart disease. W: R. Allan, S. Scheidt (red.), Heart & Mind. The practice of cardiac psychology. Washington: American Psychological Association.
 • Jankowski, K. (1975). Człowiek i choroba. Psychofizjologiczne problemy przewlekłej choroby, inwalidztwa i rehabilitacji. Warszawa: PWN.
 • Jarosz, M. (1983). Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL.
 • Kaba, E. (2001). The life after heart transplantation for American recipients. ICUs and Nursing Web Journal.
 • Kaba, E., Thompson, D., Burnard, P. (2000). Coping after heart transplantation: a descriptive study of heart transplant recipients’ methods of doping. Journal of Advanced Nursing, 32, 4, 930-936.
 • Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kowalik, S., Ratajska, A., Szmaus, A. (2001). W poszukiwaniu nowego wymiaru jakości życia związanego ze stanem zdrowia. W: L. Wołowicka (red.), Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane AM.
 • Maes, S., Leventhal, H., de Ridder, D. (1996). Coping with chronic illness. W: M . Z eidner, N. Endler (red.), Handbook of coping: theory, research, applications. New York: Wiley.
 • May, R. (1997). Błaganie o mit. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Nasiłowska-Barud, A. (2006). Specyfika pomocy psychologicznej u chorych z niewydolnością serca. Sztuka Leczenia, XIII, 3-4, 61-66.
 • Ratajska, A. (2011). Tożsamość osób po transplantacji serca. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Ratajska, A., Szmaus-Jackowska, A. (2011). Zastosowanie Kwestionariusza Samotroski i Troski w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przegląd Psychologiczny, 54, 4, 383-400.
 • Salmon, P. (2002). Psychologia w medycynie. Gdańsk: GWP.
 • Scholz, U., Knoll, N., Sniehotta, F. i in. (2006). Physical activity and depressive symptoms in cardiac rehabilitation: Long-term effects of a self-management intervention. Social Science & Medicine, 62, 3109-3120.
 • Sęk, H., Woronkiewicz, K. (2004). Znaczenie edukacji zdrowotnej w przebiegu psychoprofilaktyki chorób układu krążenia. W: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk (red.), Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańsk: GWP.
 • Sheridan, Ch., Radmacher, S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Słońska, Z. (2004). Systemowe uwarunkowania skutecznego zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca – wzywanie dla promocji zdrowia. W: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk (red.), Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańsk: GWP.
 • Triffaux, J.M., Wauthy, J., Bertrand, J. i in. (2001a). Psychological evolution and assessment in patients undergoing orthotopic heart transplantation. European Psychiatry, 16, 180-185.
 • Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Verhaak, P. (1996). Somatic disease and psychological disorder. Journal of Psychosomatic Research, 42, 3, 261-273.
 • Wrześniewski, K. (2000). Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia (t. 3.). Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d800fa5a-def0-4dc7-bcc2-e2dc66b1cdd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.