PL EN


2010 | Nr 2,3 (2,3) | 39-53
Article title

Rządowa inicjatywa ustawodawcza jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza jest poświęcona zagadnieniom rządowej inicjatywy ustawodawczej jako instrumentowi planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej. Stawia się w niej tezę, że z tytułu pozycji prawnoustrojowej, posiadanych kompetencji, Rząd powinien być tym organem władzy, który wypracowuje zmiany ustawodawcze, do jakich powinno dojść w celu budowania efektywnych polityk państwa. W swej istocie prognozowanie, planowanie i programowanie ustawodawcze Rządu Federacji Rosyjskiej powinny mieć cechy państwowego prognozowania, planowania i prognozowania ustawodawczego. W pracy pokazuje się i wyjaśnia, w jaki sposób, w jakim okresie, planowanie i programowanie ustawodawcze Rządu są realizowane, jakie warunki muszą być spełnione, aby były one skuteczne.
EN
The analysis is focused on the issues of governmental legislative initiative as an instrument of legislation planning in the Russian Federation. The author makes a thesis that it is the Government who – due to its legal position and competencies – should be the authority developing legislative changes aimed at building effective state policies. And legislative forecasting, planning and programming of the Government of the Russian Federation should have the features of the state’s legislative forecasting and planning. The paper shows and explains how and in which period the planning and programming of Government legislation are implemented. It also describes conditions that must be met so they become effective.
Year
Issue
Pages
39-53
Physical description
Dates
published
2010-09-30
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Boszno S. W., Zakonodatielnaja iniciatiwa w Gosudarstwiennoj Dumie Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracii, Moskwa 1997.
  • Iwlijew G. P., Gadżimagomiedow G. A., Uczastije Prawitielstwa Rossijskoj Fiedieracii w zakonodatielnoj diejatielnosti, Moskwa 2008.
  • Starowojtow A., Obiespieczienije płanomiernosti zakonodatielnoj diejatielnosti: faktory, tiendiencii, probliemy, „Srawnitielnoje Konstitucionnoje Obozrienije” № 4, 2004.
  • Szochin A., Wzaimodiejstwie włastiej w zakonodatielnom processie, Moskwa 1997.
  • Szuwałow I. I., Prawitielstwo Rossijskoj Fiedieracii w zakonotworczieskom prociessie, Moskwa 2004.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d804c98c-ff84-4b3e-ba61-02698809d03c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.