PL EN


Journal
2010 | 3 | 9-28
Article title

Geldleistungen für Arbeitsmigranten in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs am Beispiel der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71

Content
Title variants
EN
Cash benefits in favour of migrant workers in the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union using the example of the Regulation (EEC) No 1408/71
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
W artykule omówiono świadczenia pieniężne dla pracowników migrujących w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na przykładzie rozporządzenia 1408/71/EWG. Obejmuje ono istotne elementy bezpieczeństwa socjalnego, wyłączając jednak m.in. świadczenia związane z pomocą społeczną. Do świadczeń związanych z bezpieczeństwem socjalnym w rozumieniu rozporządzenia należą – według kryteriów niemieckich – takie świadczenia, w związku z którymi przysługuje zainteresowanym roszczenie prawne na podstawie odpowiednich wcześniejszych świadczeń uzależnionych od składki. Z drugiej strony z rozporządzenia wynika, że przyznanie świadczeń społecznych nie zależy zasadniczo od kwestii opłacenia składki, o ile świadczenia społeczne są przyporządkowane „bezpieczeństwu socjalnemu” w rozumieniu rozporządzenia. To ostatnie pojęcie nie jest jednak w rozporządzeniu zdefiniowane. Poza tym włączone do systemu są takie świadczenia, które zwykle nie wiążą się ze składką, np. świadczenia rodzinne. W tej sytuacji Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyłączył się zasadniczo do poglądu, według którego istnieją świadczenia zawierające cechy zarówno bezpieczeństwa socjalnego jak i pomocy społecznej (tzw. świadczenia mieszane). Świadczenia mieszane są – jako świadczenia pieniężne niezależne od składki – objęte zasadniczo zakresem merytorycznym rozporządzenia 1408/71/EWG, co oznacza, że prawodawca wziął pod uwagę orzecznictwo Trybunału. Nadal jednak budzą kontrowersje problemy pojęciowe i systemowe, co powoduje, że Trybunał wciąż zajmuje się tą tematyką.
EN
The regulation (EEC) No. 1408/71 applies to essential benefits of social security, but excludes i. a. social welfare benefits (art. 4 para. 1 resp. 4 of the regulation). To social security benefits in terms of the regulation count – for example referring to German measures – those which are granted related to advance payments of the beneficiaries, i. e. to those that depend on contributions, and to which beneficiaries are legally entitled. On the other side, the regulation clarifies that the inclusion of social benefits does basically not depend on the achievement of contributions (art. 4 para. 2 of the regulation), provided that social benefits belong to “social security” in terms of the regulation. The last mentioned item is, on the other hand, not defined by the regulation. Furthermore, such benefits are included from the outset that regularly show no reference to contributions, such as for example family benefits. In this situation, the Court of Justice of the EU brought decisive contributions to the conclusion that there are benefits that show as well attributes of social security as of social welfare. Such dual non-contributory cash benefits are basically included of the objective scope of the regulation, sub measure of art. 4 para. 2 a. The communitarian legislation has, in its essence, retraced the jurisdiction of the Court. But there are still conceptual and systematic problems so that the Court has to deal consistently with the subject matter. The respective jurisdiction will be reconstructed in the following article.
Journal
Year
Issue
3
Pages
9-28
Physical description
Artykuł
Dates
published
2010-10-10
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8081b19-78c7-4da1-9dc7-6d8d7b8a20a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.