PL EN


2009 | 81 | 53-62
Article title

Koszty ochrony środowiska w sektorze gazowniczym

Title variants
EN
Costs of Protection Environment in Gas Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizując podstawowe zadania poszukiwania, eksploatacji złóż węglowodorów oraz przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego, sektor gazowniczy zobowiązany jest do prowadzenia polityki ekologicznej, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu minimalizację lub ograniczenie skutków środowiskowych. W artykule podjęto próbę analizy kosztów ochrony środowiska w sektorze gazowniczym.
EN
Realizing the basic tasks of search, the exploitation of deposits of hydrocarbons as well as sending and distribution of earth gas, gas sector be obliged to leadership of ecological policy, peaceable with valid recipes in range using with environment, from special regard the having on aim the minimization or limitation of environmental results workings. In article was undertaken the test of analysis of costs protection environment in gas sector.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Bernaciak A., Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, Poznań 2000.
  • 2. Krupa T. (red. nauk.) Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza PTZP, Warszawa 2008.
  • 3. The Global Compact, Corporate Citizenship in the World Economy, Global Compact Office United Nations 2003.
  • 4. Zawoździak J. (red.), Człowiek Środowisko Zagrożenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d80ade94-64bd-433e-b07f-6ecd4e56ca5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.