PL EN


2018 | 54 | 1(21): Historia | 203-227
Article title

Z SAMBORA „DO RZECZYPOSPOLITEJ”. AKCJA PRZESIEDLEŃCZA 1944–1946 W DOKUMENTACH I PAMIĘCI SAMBORZAN

Authors
Title variants
EN
From Sambir “to the Republic of Poland”. The 1944-1946 displacement action in documents and memories of the people from Sambir
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on resettling people from the Eastern Borderlands to the Recovered Territories in the years 1944-1946 presenting the case of Polish people from Sambir. It considers the public feeling at the end of the war, the motivation to leave as part of the “repatriation” campaign, the preparation and process of the resettlement action and the first moments in the new place. The author discusses the process of adaptation to the new environment, attempting to assume the vantage point of the members of community, using not only documents from the local repatriation office, but also Sambir people’s memories. What concludes the text is an attempt to answer the question what place the resettlement action occupies in their collective memory.
Year
Volume
54
Pages
203-227
Physical description
Contributors
author
References
 • T. C. Amar, Zabójstwo we Lwowie. Koniec miasta wieloetnicznego, budowa sowiecko-ukraińskiego Lwowa i los modelowego miasta pogranicza, „Nowa Ukraina”, 2007, nr 1–2, s. 107–121.
 • S. Ciesielski, Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do polski 1944–1947, Warszawa 1999.
 • A. Demshuk, The Lost German East. Forced Migration and the Politics of Memory 1945–1970, Cambridge 2012.
 • P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Warszawa 2010.
 • A. Van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006.
 • M. Głowacka-Grajper, Transmisja pamięci Działacze „sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce, Warszawa 2016.
 • A. Gurjanow, Transporty deportacyjne z polskich kresów wschodnich w okresie 1940–1941, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996, s. 75–93.
 • G. Hryciuk, Gazeta Lwowska 1941–1944, Wrocław 1991.
 • G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944, Warszawa 2000.
 • P. Hut, Repatriacja z byłego ZSRR i proces adaptacji repatriantów w Polsce, „Migracje i polityka migracyjna: Studia BAS”, 2014, nr 4(40), s. 175–196.
 • K. Kersten, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red.
 • H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996.
 • J. Kochanowski, Kresy i przesiedlenia w listach, „Polityka. Pomocnik historyczny”, Z Kresów na Kresy. Wielkie przesiedlenie Polaków, Warszawa, nr 4/2016, s. 39.
 • E. Kołodziej, Informator o zasobie archiwalnym, stan na 31 marca 2005 r., Warszawa 2005.
 • M. Kurkowska., Archiwa pamięci – oral history, „Historyka”, t. 28, 1998, s. 67–76.
 • N. Lebiediewa, 60 lat fałszowania i zatajania historii zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Katyńskie”,
 • 2000, nr 12, s. 97–121.
 • W.F. Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945– 1947, Łódź 2014.
 • G. Mazur, Pokucie w latach II wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia, Kraków 1994.
 • K. Popiński, A. Kokurin, A. Gurjanow, Drogi Śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w czerwcu i lipcu 1941, Warszawa 1995.
 • K. Stankiewicz, Repatriacja ze Wschodu – stan obecny i perspektywy, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych”, 5 stycznia 2011, nr 1(93).
 • P. Thompson, The Voice of the Past, Oxford 1986.
 • A. Wylęgała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Toruń 2014.
 • A. Wylęgała, Społeczna pamięć przesiedlenia: studium porównawcze na przykładzie dwóch powojennych społeczności lokalnych polski i Ukrainy, „Studia Socjologiczne”, 2013, nr 2 (209), s. 149–172.
 • Ziemie Odzyskane 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d80b294c-908b-4b4d-9db1-016f9a711613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.