PL EN


2015 | 15 | 491-496
Article title

Sur les alpages de La Salette. 170ème anniversaire de l’Apparition de la Vierge Marie

Content
Title variants
EN
On the Mountain Pastures of Salette. 170th Anniversary of the Apparition of the Virgin Mary
Na górskich pastwiskach La Salette. 170 rocznica objawień Najświętszej Maryi Panny
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
The paper mentioned the time (twenty years ago) when the Cardinal Carlo Maria Martini (deceased August 31, 2012) gave a retirement in La Salette (at the time of the Italian national pilgrimage for the 150th anniversary of the Apparition of the Virgin Mary). At that time, it delivered a meditation on “the mystery of the suffering”. Since 170 years the words of Marie, by their simplicity and their rigour, keep a real topicality, in a world which always undergoes. The Sanctuary of Notre-Dame in La Salette, located in the Grenoble-Alps at 1787 m of altitude, accompanies the people by God, in the beautiful place. Already in May 1852 the bishop of Grenoble announced to diocesans the foundation of a large sanctuary comprising a church, the pilgrimage home, and the constitution of a special priest congregation for the service of the pilgrims. In the continuation the Missionaries of Notre-Dame of La Salette will exceed the limits of the diocese of Grenoble and the Hexagon for Norway, then Madagascar. The laws of the Republic anticlerical oblige them to emigrate towards the U.S.A., Italy, Belgium, Switzerland, Poland. Some of these establishments of the end of the 19th century will become the founders of new provinces. They are today about 920, present in twenty countries. Similarly, the Sisters Missionaries of Notre-Dame of La Salette, founded by the P. Crozet, and set up by the bishop of Soissons in its diocese in 1930. Today, they are 200 members in 9 countries (France, Brazil, Madagascar, Philippines, USA, Poland, Angola, Myanmar, Italy) – for any work of female apostolate.
PL
W tekście przypomniano wydarzenie sprzed dwudziestu lat temu, kiedy kardynał Carlo Maria Martini (zmarły 31 sierpnia 2012 r.) głosił rekolekcje w La Salette (w czasie włoskiej, narodowej pielgrzymki, w 150. rocznicę objawień Najświętszej Maryi Panny. Dokumentuje to wydana wkrótce książka Maria cierpi nadal. Tajemnica cierpienia jest wpisana w objawienie saletyńskie. Od 170 lat słowa Matki Bożej, przez ich prostotę i konkretność, zachowają aktualność. Sanktuarium Notre-Dame w La Salette, znajdujące się w Alpach niedaleko Grenoble, na wysokości 1787 m n.p.m., wskazuje ludziom drogę do Boga. W tym pięknym miejscu wielu odnajduje swoją drogę pojednania. Już w maju 1852 roku bp Grenoble zapowiedział swoim diecezjanom utworzenie zgromadzenia zakonnego – Misjonarzy Notre Dame de La Salette – służące pielgrzymom przybywającym do sanktuarium. Wkrótce zbudowano Kościół, późniejszą bazylikę i dom pielgrzyma pozwalający przyjąć rzesze pielgrzymów. W wyniku antyklerykalnego prawa Republiki, Misjonarze zostali zmuszeni do emigracji do USA, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski. Wskutek tej ekspansji w wielu krajach powstały do końca XIX w. nowe prowincje. Obecnie zgromadzenie liczy około 920 osób, pracujących w dwudziestu krajach. Podobnie Siostry Misjonarki z Notre-Dame w La Salette, założone przez P. Crozet, zostały zaaprobowane przez biskupa Soissons w jego diecezji w 1930 roku. Obecnie siostry liczą około 200 członkiń pracujących w 9 krajach (Francja, Brazylia, Madagaskar, Filipiny, USA, Polska, Angola, Birma, Włochy).
Year
Volume
15
Pages
491-496
Physical description
Contributors
  • Wydział Teologiczny UO
References
  • Martini C.M., Marie soufre encore, Versailles: Saint-Paul 1998.
  • Stern J., La Salette, Documents authentiques, t. 1–3, Paris 1980–1991.
  • Jean-Paul II, Lettre à Mgr Dufaux, évêque de Grenoble pour le 150ème anniversaire de l’apparition de Notre-Dame de La Salette (Vatican, 6 V 1996).
  • Rabiej S., Chemins de réconciliation en Europe. Actes des colloques 2006–2008, Opole 2009.
  • Rabiej S., Chemins de réconciliation en Europe. Actes des colloques 2009–2013, Opole 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d80c994a-3fd1-4b90-8399-73622b953c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.