PL EN


2019 | 73 | 4 (327) | 6-11
Article title

Kolaż pamięci – wizerunek artystów w perspektywie lokalnej społeczności Lucimia

Title variants
EN
Memory Collage – an Image of Artists from the Perspective of the Local Community of Lucim
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje sposób postrzegania artystów „Grupy 111” oraz ich działań realizowanych w Lucimiu przez mieszkańców tej wsi. Tekst powstał na podstawie badań terenowych prowadzonych przez autorkę w Lucimiu w latach 2003-2005. Wspólna aktywność artystów w wiosce w tym czasie należała do przeszłości, dlatego eksploracje były badaniem pamięci lucimian, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Obraz twórców w perspektywie lokalnej społeczności Lucimia okazał się niejednorodny i wielowymiarowy. Z pewnością dla lucimian aktywność „Grupy 111” była bezpośrednim zetknięciem się z zupełnie nowym rodzajem kulturowych praktyk, jednak zarówno stopień uczestnictwa i zaangażowania w działania animowane przez artystów, jak i ich ocena były zróżnicowane.
EN
A presentation of the way in which the artists of Grupa 111 / Group 111 and their undertakings realised in the village of Lucim were perceived by the local inhabitants. The text was written upon the basis of fieldwork performed by the author in Lucim in 2003–2005. The joint activity of the artists conducted in this village was part of the past; hence the explorations studied the memory of the residents of Lucim, together with all the consequences. The image of the artists as seen by of the local community proved to be composite and multi-dimensional. The activity pursued by Grupa 111 certainly denoted direct contact with an entirely new sort of cultural practices, but both the degree of participation and involvement in ventures animated by the artists, and their assessment, were diverse.
Keywords
PL
Year
Volume
73
Issue
Pages
6-11
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d814ae85-696a-4d31-b55b-a0dca19b7233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.