PL EN


2015 | 16 | 129-143
Article title

Poradnictwo zapośredniczone w świetle koncepcji mediatyzacji Winfrieda Schulza

Content
Title variants
EN
Mediated counselling in the concept of mediatisation by Winfried Schulz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article, the author draws attention to the phenomenon of mediatisation (meaning intensive process of compacting the network of connections between media and society). It is noted that the processes of mediatisation penetrate different areas of life (such as family, political, public life, etc.). The author points out the consequences of these processes in the construction of counselling. The various processes of mediatisation in mediated counselling (counselling in mass media) are identified in the article. The starting point is the concept of Winfried Schulz. The author of the article draws particular attention to the four (sub) processes of social change in which the media play a key role. These are: extension, substitution, amalgamation and accommodation. Each of these processes is identified by the author in mediated counselling. Each of them has an impact on the construction of counselling. The author focuses on such phenomena as: exit counselling beyond time and space, extended availability of tips, "suspended advice", replacing the direct interaction by mediated interaction and even by intermediate quasi-interaction, multiplication of different counselling deals in the next (new) means of mass communication, mixing different types of mediated counselling in a range of media, generating problems.
Year
Volume
16
Pages
129-143
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pedagogiki Społecznej ul. Energetyków 2, Zielona Góra, Polska, daria.z.p@interia.pl
References
 • Czerniawska O., Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Warszawa 1977.
 • Goban-Klas T., Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/goban.pdf. (z dnia 20.12.2014).
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2007.
 • Hjarvardh S., The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. „Nordicom Review” 2008, nr 29.
 • Kargulowa A., Media w poradoznawczym dyskursie, „Pedagogika Mediów” 2005, nr 1.
 • Kargulowa A., Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi, „Studia Poradoznawcze”, Wrocław 2013.
 • Kowalczyk S., Pojęcie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S., Katowice 2009.
 • Krotz F., Mediatization: A concept with which to grasp media and societal change [w:] Mediatization: concept, changes, consequences., (red) Kunt Lundby, New York 2009, s. 24.
 • Marcus H., Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.
 • McLuhan M., Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
 • Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. Burszt W., de Tchorzewski A., Bydgoszcz 2002.
 • Meyrowitz J., No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior , New York 1985.
 • Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.
 • Rozenek M., Perfekcyjny rok z Perfekcyjna panią domu, Bielsko Biała 2014.
 • Sadowska M., Jedno z obliczy globalizacji – kreolizacja, „Dialogi Międzykulturowe”, nr 2/2013. http://www.dialogmiedzykulturowy.org.pl/numer-2-2013-jedno-z-obliczy-globalizacji-kreolizacja, (z dnia 15.10.2014).
 • Schulz W. , Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept [w:] European Journal of Communication 2004; 19; 87.
 • Sztompka P, Socjologia. Analiza Społeczeństwa, Kraków 2002.
 • Zielińska – Pękał, D., Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje, „Studia Poradoznawcze/Joural of Counsollogy” 2012.
 • Zielińska-Pękał D., Poradnictwo a świat mediów, czyli o poradnictwie zapośredniczonym, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, (red) Kargulowa A., Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d81710fe-0b8f-4bb1-abf1-d4fed3d1392c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.