PL EN


2016 | 64 | 1 | 131-151
Article title

Tomasz z Akwinu, O zasadach natury

Authors
Content
Title variants
EN
On the Principles of Nature By St. Thomas Aquinas. Translation From Latin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi tłumaczenie traktatu Tomasza z Akwinu pt. De principiis naturae (O zasadach natury), stanowiącego opis podstawowych zagadnień filozofii przyrody i metafizyki w ujęciu Akwinaty. Są to przede wszystkim zagadnienia związane z powstawaniem, które stanowi dla Tomasza podstawowy przedmiot badań filozofa natury. Zajmuje się on odróżnieniem substancji od przypadłości, złożeniem materii i formy, czterema rodzajami przyczyn i ich wzajemnymi relacjami, a także rodzajami konieczności i identyczności.
EN
This text is a translation of the treatise De principiis naturae (On the Principles of Nature), written by Thomas Aquinas. It provides a description of the basic questions occupying the philosophy of nature and metaphysics as Aquinas sees them. These questions are, first and foremost, the ones concerning the phenomenon of becoming, which, according to Aquinas, constitutes the basic object of investigations conducted by the philosopher of nature. In the treatise, Aquinas distinguishes substance from accidents; describes the composite of matter and form, the four kinds of causes and how they are related to one another; and, finally, presents different kinds of necessity and identity.
Year
Volume
64
Issue
1
Pages
131-151
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Arystoteles. Fizyka, przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1968.
 • Arystoteles, „Kategorie”. W: Tenże. Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN 1975.
 • Arystoteles, Metafizyka, przeł. Tadeusz Żeleźnik. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1986.
 • Arystoteles. „O częściach zwierząt”. W: Tenże. Dzieła wszystkie, tom 3. Przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 • Averroes. Aristotelis libri physicorum octo. Lugduni, 1520.
 • Averroes. „Aristotelis Metaphysicorum libri XIII cum Averrois … Commentariis”. W: Aristotelis opera cum Averrois commentariis. Venice: Iunctas, 1562.
 • Avicenna. Sufficientia. Venezia, 1508. Polskie tłumaczenie: Awicenna. Księga wiedzy. Przeł. Bogdan Składanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Bobik, Joseph. Aquinas on Matter and Form and the Elements. A Translation and Interpretation of the De principiis naturae and the De mixtione elementorum of St. Thomas Aquinas. Indiana: University of Notre Dame Press, 1998.
 • Klima, Gyula. „Philosophy of Nature, Philosophy of the Soul, Metaphysics”. W: Medieval Philosophy: Essential Readings with Commentary, red. Gyula Klima, Fritz Alhoff i Anand Jayprakash Vaidya. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2007.
 • Porfiriusz. Wstęp do „Kategorii” Arystotelesa (Isagoga). Arystoteles, Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza. Przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1975.
 • Thomae de Aquino, Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43: De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum. Roma: Editori di San Tommaso, 1976, 1-47. Polskie tłumaczenie: Tomasz z Akwinu. „O zasadach natury”. Przeł. Dariusz Gwis, Marek Gensler i Elżbieta Jung-Palczewska. W: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII w., red. Krystyna Krauze-Błachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Torrell, Jean-Pierre. Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d81bd355-97e0-42b6-a8a8-7c419e6f4ccf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.