PL EN


2015 | 1(91) | 5-12
Article title

Hedoniczny indeks cen mieszkań dla rynków średniej wielkości, na przykładzie Rzeszowa

Authors
Content
Title variants
The Application of the Time Dummy Variable Method for Calculating the Hedonic Index of Housing Prices at Mid-Size Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu kilku ostatnich lat na polskim rynku nieruchomości miały miejsce gwałtowne zmiany. Znaczne fluktuacje cen uwidoczniły potrzebę wykorzystania nowych narzędzi do pomiaru zmian zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Większość pojawiających się w mediach opracowań opiera się na kalkulacji średniej, bądź też mediany ceny za mkw. powierzchni użytkowej. Powyższe miary nie odnoszą się w żaden sposób do jakości badanych dóbr, co z kolei jest atutem hedonicznych indeksów cen. W powyższym artykule posługując się przykładem Rzeszowa, zbadano użyteczność metod ze zmiennymi zero-jedynkowymi czasu dla obliczenia indeksu hedonicznego cen mieszkań, dla średniej wielkości rynków mieszkaniowych.
EN
Over the last few years there have been rapid changes on the Polish real estate market. Significant price fluctuations have emphasised the need for the implementation of new tools to measure changes in the housing market. Most of housing market articles which appear in the media are based on the calculation of average or median prices per sqm. However, these measures do not include the quality adjustment of tested goods, which in turn is an advantage of hedonic price indices. In the paper, the application of the time dummy variable methods for calculating the hedonic index of housing prices was examined, using the data for the city of Rzeszów.
Year
Issue
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2015-03-30
Contributors
  • absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
References
  • Hill R., Hedonic Price Indexes for Housing, OECD Statistical Working Papers, 2011/1.
  • Lis P., Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych, aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
  • Tomczyk E., Widłak M., Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy, „Bank i Kredyt” 41 (1), 2010.
  • Tripplet J., Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes, OECD, 2006.
  • Trojanek R., Hedoniczny indeks cen mieszkań w Łodzi w latach 2008-2011, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Poznań 2012, nr 223.
  • Trojanek R., Hedoniczny indeks cen mieszkań w Poznaniu w latach 2008-2011, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Poznań 2012, nr 231.
  • Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
  • Widłak M., Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, „Wiadomości Statystyczne” nr 9, Wrzesień 2010.
  • Wood R., A comparison of UK Residential House Price Indices, BIS Paper 2005, nr 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d81e9abc-091c-44a0-a907-24b726010cca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.