PL EN


2018 | 3(59) | 219–240
Article title

Ocena zgodności z Konstytucją art. 767 3a Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewiduje skargi na orzeczenie referendarza w przedmiocie skargi na czynności komornika sądowego

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of conformity to the Constitution of Article 767 3a of the Code of Civil Procedure as regards the lack of possibility to appeal against a court referendary’s decision regarding complaint regarding bailiff’s activities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the author of the proposed Sejm’s draft position the indicated provision, being the subject of the Warsaw District Court’s question of law, conforms to the Constitution. Court referendaries perform tasks related to legal protection, other than in administration of justice. In case of filling a complaint against a court referendary’s decision in enforcement proceedings, the court shall hear the case as a court of second instance, in accordance with the provisions on appeals. The complaint against the decision may be appealed only in cases, in which a court decision may be appealed. Proceeding complaints against bailiff’s activities does not constitute “a case” with the meaning of Article 45 para. 1 of the Constitution. The legal norm, pursuant to which it is not possible to appeal against the court referendary’s decision on the complaint regarding bailiff’s activities, does not infringe the constitutional principle of procedural /justice.
Year
Issue
Pages
219–240
Physical description
Contributors
author
 • Doktor hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • 2. Cieślak P. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. J. Jankowski, Warszawa 2015.
 • 3. Cudak A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. III, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2015.
 • 4. Federczyk W., Klimaszewski M., Majchrzak B., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.
 • 5. Garlicki L., Wojtyczek K. [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • 6. Góra-Błaszczykowska A., Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367–424(12) k.p.c., Warszawa 2014.
 • 7. Górski A. [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, red. A. Górski, 2013, LEX.
 • 8. Grzegorczyk P., Weitz K. [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 9. Manowska M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. M. Manowska, Warszawa 2015.
 • 10. Marcewicz O. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, red. A. Jakubecki, t. II, Art. 730–1217, 2013, LEX.
 • 11. Markiewicz K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2016.
 • 12. Santera W., Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 9.
 • 13. Sarnecki P. [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • 14. Sikorski A. [w:] Postępowanie cywilne, red. I. Gil, Warszawa 2017.
 • 15. Skorupka J. [w:] System prawa karnego procesowego, t. I, cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013.
 • 16. Studzińska J., Cioch P., Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.
 • 17. Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004.
 • 18. Tarno J.P. [w:] System prawa administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016.
 • 19. Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 • 20. Zieliński A., Konstytucyjny standard instancyjności postępowania sądowego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 11.
 • 21. Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82214df-1010-4a69-88b7-6049b0384c30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.