PL EN


2017 | 8 | 112-121
Article title

Analiza skuteczności funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz efektywności wprowadzenia nowych rozwiązań na przykładzie Gdyni

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy efektywności funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Gdyni w kontekście potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian. Przedstawione zostały szacunkowe wpływy do budżetu gminy po wprowadzeniu możliwości wnoszenia opłat za pomocą karty bankowej. Zostały także zidentyfikowane główne problemy jej funkcjonowania oraz przedstawione rozwiązania, które mogą w znaczący sposób ułatwić użytkownikom wnoszenie opłat, a w efekcie wzrosną dochody osiągane przez gminę. Rozważono także skutki inwestycji i oceniono jej efekty oraz oddziaływanie na strukturę wnoszonych opłat za parkowanie. W podsumowaniu zaproponowano także dodatkowe rozwiązania usprawniające niezbędne zmiany funkcjonalne, a także omówiono ich wpływ na układ drogowy oraz system parkingowy miasta.
EN
Article analyses the efficiency of functioning of the paid parking zone in Gdynia, in the context of the need to make the necessary changes. The estimated revenue for the budget of the municipality after the introduction of the possibility to lodge charges with bank card. Were also identified the main problems its operation and presented solutions that can significantly help users payment of fees and as a result, increase the income derived by the municipality. Also, considered the effects of investment and assessed its effects and impact on the structure of paid parking fees. The summary also proposed additional solutions to improve the necessary functional changes, and discusses their effects on the road and the parking system in the city.
Year
Issue
8
Pages
112-121
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82418d2-b0cd-4177-b4ec-5b934fc2a13b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.