PL EN


2009 | 9 | 169-184
Article title

Логика глобального реализма

Content
Title variants
PL
Logika globalnego realizmu
EN
The Logic of Global Realism
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest globalny kryzys ekonomiczny. Autorzy formułują tezę, iż nie ogranicza się on jedynie do sfery finansowo-gospodarczej, ale obejmuje także procesy polityczne i społeczne. Przyczynę tego stanu upatrują w braku kontroli społecznej nad procesami ekonomicznymi i politycznymi w zglobalizowanym świecie. Obecny kryzys określają jako pierwszy systemowy kryzys procesu globalizacji. Kryzys ten, w ich przekonaniu, nie jest jedynie zagrożeniem, lecz także wyzwaniem. W swoich uwagach próbują przedstawić także sytuację społecznoekonomiczną Białorusi w kontekście procesów zachodzących w USA i UE.
EN
The subject of the article is the global economic crisis. The authors formulate the thesis that it is not limited only to financial and economic sphere, but includes political and social processes. They see the cause of this condition in the absence of social control over economic and political processes in a globalized world. They determine the current crisis as the first systemic crisis of the globalization process. This crisis, in their view, is not only a threat but a challenge. In their comments, they are trying to present the socio-economic situation in Belarus in the context of the processes occurring in the USA and the EU.
Keywords
Contributors
 • Национальна академиа наук Беларуси
 • Национальна академиа наук Беларуси
References
 • Белл Д., В. Иноземцев. 2007. Эпоха разобщенности. Москва: Postindustrial-net.
 • Костер Ш. де. 1983. Легенда об Уленшпигеле. Москва: Правда.
 • Левяш И.Я. 2009. Беларусь как terra incognita в мире страновых имиджей. W Международный научно-практический симпозиум «Имидж государства/региона в современном информационном пространстве». Санкт-Петербург: СПб университет.
 • Лернер М. 1992. Развитие цивилизации в Америке. т. 1. Москва: Радуга.
 • Лукашенко А.Г. 2004. „Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире: доклад на совещании с руковод. загранучреждений”. Советская Белоруссия 23 июля.
 • Оргиш В., А. Левкович. 2009. „Оппозиция должна сотрудничать с политической системой, а не ставить ей палки в колеса”. Беларусь сегодня 18 апреля.
 • Рубинов А.Н. 2009. „Белорусская модель развития и мировой кризис”. Беларусь сегодня 11 марта.
 • Сорман Г. 1992. Либеральное решение. Москва: Новости.
 • Спенсер Г. 1898. Основания социологии. Т.Т. 1-2. Санкт-Петербург: академия наук.
 • Фукуяма Ф. 2008. Падение корпорации «Америка». Москва: Мир перемен.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82519e3-8909-4107-af2c-fa0768eb2369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.