PL EN


2013 | 144 | 351-365
Article title

Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście warta

Content
Title variants
EN
Technical Instrument of Sustainable Development Stimulation in the Town of Warta
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Warta is a small town populated by 3354 residents. It is located in the western part of Lodz region. The town is also a seat of Warta rural-urban commune. The main aim of a article is to examine the impact of commune infrastructure investment from 2004 on spatial development of this town. The commune investments was recognized as technical instruments to stimulate sustainable development, know as a integrated order. The study involved all the commune investments carried out in the town and their impact on improvement of environment, quality of life and business conditions. Another aspects of the study was to examine of cohesion of those investments with the main priorities set out in commune strategic documents. The result of the study is determination of usefulness and effectiveness of investments made by local authorities.
Year
Volume
144
Pages
351-365
Physical description
Contributors
References
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Jędrzejewski L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 • Nowak J.N., Skotarczak T.: Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Plan odnowy miasta Warta. Urząd Gminy i Miasta Warta, Warta 2011.
 • Plan Rozwoju Lokalnego. Urząd Gminy i Miasta Warta, Warta 2007.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 • Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego. www.stat.gov.pl.
 • Witryna internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. www.wios. lodz.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d827a352-5c44-4e92-83a9-f86699505ea8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.