PL EN


2013 | 1 | 131-145
Article title

Zakres współpracy przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością a ich sytuacja ekonomiczna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczne zmiany struktur gospodarczych wynikające po części z procesów globalizacji oraz integracji międzynarodowej, wzmacniane rozwojem technologicznym skłaniają podmioty gospodarcze do poszukiwania rozwiązań zarówno strategicznych jak i operacyjnych pozwalających uzyskiwać i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Twierdzenia te wydają się szczególnie istotne w odniesieniu do podmiotów handlu detalicznego, które poza rodzimą konkurencją muszą zmagać się z podmiotami handlowymi z udziałem kapitału zagranicznego dysponującymi często poza zasobnością finansową szeregiem przewag w rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych czy sposobach zarządzania. Teoretycznym wskazaniem poprawy takiej sytuacji jest podjęcie współpracy. W artykule podjęto próbę określenia skali i zakresu działań kooperacyjnych przedsiębiorstw handlu detalicznego woj. podkarpackiego. Weryfikacji poddano tezę o związku między działalnością kooperacyjną a sytuacją ekonomiczną badanych podmiotów. Przedstawiono oczekiwania przedsiębiorców rozważających zaangażowanie w relacje z podmiotami konkurencyjnymi. Analizie poddano także destymulanty oraz czynniki sprzyjające rozwojowi współpracy w handlu. Wnioskowanie zawarte w artykule prowadzone jest na podstawie danych uzyskanych z badań własnych zrealizowanych metodą wywiadu kwestionariuszowego w 292 podmiotach handlowych funkcjonujących w województwie podkarpackim.
Year
Issue
1
Pages
131-145
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d827cffb-9627-45de-88e5-4069c2822748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.