PL EN


2011 | 2 | 1 | 83-105
Article title

Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia "Ruta Tannenbaum"

Content
Title variants
HR
Dijalog znakova i kodova: između originala i poljskog prijevoda "Rute Tannenbaum" Miljenka Jergovića
EN
A Dialogue of Signs and Codes: between Jergović’s Novel "Ruta Tannenbaum" and the Polish Translation
Languages of publication
PL
Abstracts
HR
U članku se analizira roman hrvatskog (i bosansko-hercegovačkog) pisca Miljenka Jergovića "Ruta Tannenbaum" i njegov prijevod na poljski jezik (prevoditeljica: Magdalena Petryńska). Istražuje se na koji se način dijalogiziraju znakovi i kulturni kodovi u originalu i u prijevodu, te se pokazuje koje se aspekte semantike književnog djela i semantike kulture ne mogu adekvatno prisvojiti u poljskom jeziku i u poljskoj kulturi. Tako se i razmatra mogućnost primjene jednog semiotičkog i kulturno-semiotičkog pristupa u translatologiju.
EN
In the article the novel "Ruta Tannenbaum", written by Croatian and Bosnian-Herzegovinian author Miljenko Jergović, and the translation of the novel into Polish by Magdalena Petryńska is analyzed. By comparing the original and the translation the question of dialogization of signs and cultural codes is taken into consideration. It is presented which aspects of the semantics of the literary work and the culture itself cannot be adequately adapted into the Polish language and Polish culture. Simultaneously, the idea of applying a semiotic and cultural semiotic approach in translatology in analyzed.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
83-105
Physical description
Dates
published
2011-01-01
Contributors
References
 • Bachtin, Michaił. Problemy literatury i estetyki. Tłum. Wincenty Grajewski. Warszawa: Czytelnik, 1982.
 • Badurina, Lada. Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja. Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1996.
 • Czerwiński, Maciej. „Dyskursy i ich porządek w społecznej heteroglosji.” Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 42 (2007): 247—268.
 • Czerwiński, Maciej. „Gatunek jest znakiem — uwagi na marginesie dyskusji o tekście historycznym.” Pamiętnik Literacki 2 (2010).
 • Czerwiński, Maciej. „Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków.” Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 43 (2008): 217—237.
 • Czerwiński, Maciej. „Zniknięcie. Miljenko Jergović, Ruta Tannenbaum. Książki w Tygodniku.” Tygodnik Powszechny 22.10.2008: 9.
 • Czerwiński, Maciej. „Żyd tułacz a komunikacja publiczna w XIX-wiecznej Chorwacji na podstawie opowiadania Augusta Šenoi.” Pamiętnik Słowiański 4 (2005): 3—24.
 • Dąbrowska-Partyka, Maria. Świadectwa i mistyfikacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 • Eco Umberto. Teoria semiotyki. Tłum. Maciej Czerwiński. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
 • Głowiński, Michał. Prace wybrane. T. 2: Narracje literackie i nieliterackie. Kraków: Universitas, 1997.
 • Łotman Jurij, Boris Uspienski. Semiotyka kultury. Red. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa. Tłum. Jerzy Faryno. Warszawa: PIW, 1997.
 • McDowell, John. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
 • Mirošević, Franko. Pregled povijesti hrvatskog naroda (od VI. st. do naših dana). Zagreb: Školska Knjiga ,1995.
 • Peirce, Charles S. „Collected Papers”. Wybór pism semiotycznych. Red. Hanna Buczyńska-Garewicz. Tłum. Ryszard Mirek. Warszawa: Znak – Język – Rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 2008.
 • Riffaterre, Michele. „Presupozycje w semiotyce przekładu literackiego.” Tłum. Anna Skucińska. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009.
 • Steiner, George. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. Tłum. Olga i Wojciech Kubińscy. Kraków: Universitas 2000.
 • Tabakowska, Elżbieta. „Językoznawstwo kognitywne a translatologia: ekwiwalencja na poziomie tekstów, modeli języka i kategorii interdyscyplinarnych.” Kognitywistyka. Problemy i perspektywy. Red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 • Uspienski, Boris. „O genezie tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej.” Tłum. Bogusław Żyłko. Sztuka w świecie znaków. Red. Bogusław Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 2002.
 • Uspienski, Boris. Historia i semiotyka. Tłum. Bogusław Żyłko. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d828dec5-63bb-43de-966c-10a5bceaf9f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.