PL EN


2015 | 16 | 47-58
Article title

Nieformalne obszary uczenia się dorosłych – edukacyjne konteksty podróżowania

Authors
Content
Title variants
EN
Non-formal areas of adults’ learning – educational contexts of travelling
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The first part of the paper describes theoretical concepts of learning, characteristics of adult education, reflectiveness, mobilities. In this article the author presents some part of her own research. The aim of this research was reconstruction of backpacking phenomenon based on travellers’ experiences. The applied research strategy was documentary method, whereas individual interview was the technique of collecting the research material. As the results we have different educational benefits from travellers’ experiences. For many adults travelling is the way of learning, getting to know the world, broadening their mind. They acquire general and specific knowledge and often decide to take up different studies or write dissertations. Travelling broadens their perspective of understanding social, political and cultural conditions of the visited countries. It gives the opportunity to compare one's own knowledge and ideas with the reality of the visited countries. Travellers become more responsible for the people and nations they meet. They join various organizations or try to help in any other way. Travelling helps to discover and develop certain features which can be used in many everyday situations – adults discover their skills, competence and abilities. As a result this leads to an increase of self confidence, independence and responsibility. Such changes improve social, personal and work life.
Year
Volume
16
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, Polska
References
 • Appelt K., Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, red. A. Brzezińska, Gdańsk 2005.
 • Czerepaniak – Walczak M., Pedagogika czasu wolnego: w szkole i poza szkołą, [w:] Rekreacja i czas wolny, red. R. Winiarski, Warszawa 2011.
 • Field J., Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych; tendencje i perspektywy w świecie anglojęzycznym, „Teraźniejszość –Człowiek – Edukacja”, nr 1, 2003.
 • Gadacz T., O umiejętności życia, Kraków, 2003.
 • Gierszewski D., Nieformalne uczenie się w procesie całożyciowej edukacji-w kontekście niemieckiej debaty, [w:] Edukacja dorosłych. Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie, red. A. Fabiś, A. Stopińska –Pająk, Bielsko-Biała 2010.
 • Kwaśnica R., O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu, [w:] Pytanie –dialog –wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992.
 • Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.
 • Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A., (red.), Foresight kadr dla nowoczesnej gospodarki, Warszawa 2010.
 • Nietzsche F., Wędrowiec i jego cień, Warszawa 1910.
 • Nussbaum, M., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wrocław 2008.
 • Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.
 • Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Warszawa 2008.
 • Wiza A., Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), Poznań 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82acb31-7873-4c99-a101-9e7b99c45b76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.