PL EN


2013 | 2-3(24-25) | 184-195
Article title

Instytucje i działanie społeczne

Authors
Content
Title variants
EN
Institutions and Social Action
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest podsumowaniem dyskusji toczonych na spotkaniach "Koła Krakowskiego" wokół problematyki działania, instytucji i zmiany społecznej. Główna myśl jest następująca: instytucje powodują, że władza nie jest nagą siłą, a przymus nie stanowi dominującego bodźca zachowania, że społeczeństwo jest w jakimś stopniu spontanicznym i dobrowolnie przyjmowanym porządkiem, który pozostaje względnie trwały, ale podlega zmianie, w warunkach ciągłości. Moment instytucjonalny (instytucjonalizacja) jest kluczowy dla ukonstytuowania się i trwania społeczeństwa, wolność i autonomia działania jednostek okazują się zaś fundamentalne dla jego rozwoju.
EN
The article summarizes the debates conducted within the Krakow Circle around the problems of action, institution, and social change. Its main idea is that the power of institutions is not brute force, and coercion does not constitute prevailing behavioural factor; that society is, to a certain extent, a spontaneously and voluntarily approved order which is relatively solid even though it undergoes constant change. Institutional momentum (institutionalization) is the key for the constitution and continuation of a society. In turn, freedom and autonomy of any individual action appear to be the fundamental forces driving its development.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Archer M.S. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przekł. A. Dziuban. Kraków: NOMOS.
  • Brown C.V., Jackson P.M. (1982). Public Sector Economics. Oxford: Martin Robertson.
  • Ćwiklicki M. (2012). "Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP", Zarządzanie Publiczne, nr 1; numer specjalny: "Poznanie − wiedza − działanie".
  • Giza A. (2012). "Społeczeństwo jako problem koordynacji: rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego", Zarządzanie Publiczne, nr 1; numer specjalny: "Poznanie − wiedza − działanie".
  • Hayek F.A. von (1986). Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung der liberalen Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie. Band 1: Regeln und Ordnung (wyd. 2). Landsberg: Verlag Moderne Insustrie.
  • Kuniński M. (2012). "Wyjaśnianie powstawania norm", Zarządzanie Publiczne, nr 1; numer specjalny: "Poznanie − wiedza − działanie".
  • Ostrom E. (1999). "Coping with tragedies of the commons", Annual Review of Political Science, t. 2, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82ba178-4712-4db6-8b4c-23ef2d611440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.