PL EN


Journal
2016 | 3 | 324 + 330
Article title

Autoimmune pancreatitis mimicking malignant pancreatic tumor in 79-year-old patient – a case report

Content
Title variants
PL
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki imitujące zmianę rozrostową trzustki u 79-letniego mężczyzny – opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Autoimmune pancreatitis, (AIP) is a rare inflammatory disease of this organ distinguished by a specific clinical course and a good response to glucocorticosteroids. The disease may be limited to the pancreas itself or be part of a multi-organ autoimmune inflammatory process. The basis of diagnosis are radiological image techniques, enabling the location of organ changes, and endoscopic ultrasound examination, giving the possibility of material collection for cytological examination, supplemented by determination of the concentration of G4 subclass immunoglobulins. We report a case of autoimmune pancreatitis mimicking malignant tumor of this organ in a 79- year-old male patient.
PL
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (autoimmune pancreatitis, AIP) to rzadka choroba zapalna tego narządu wyróżniająca się specyficznym przebiegiem klinicznym i dobrą reakcją na glikokortykoterapię. Schorzenie może ograniczać się do samej trzustki lub stanowić część wielonarządowego autoimmunizacyjnego procesu zapalnego. Podstawę diagnostyki stanowią radiologiczne techniki obrazowe pozwalające na lokalizację zmian narządowych oraz badanie endosonograficzne dające możliwość pobrania materiału do badania cytologicznego, uzupełnione o oznaczenie stężenia immunoglobulin podklasy G4. Przedstawiamy przypadek autoimmunologicznego zapalenia trzustki imitującego zmianę rozrostową tego narządu u 79-letniego mężczyzny
Journal
Year
Issue
3
Pages
324 + 330
Physical description
Contributors
  • Department of Gastroenterology and Hepatology, Teaching Hospital No 1 in Rzeszow
  • Department of Anesthesiology and Intensive Care, Teaching Hospital No 1 in Rzeszow
  • Department of Gastroenterology and Hepatology, Teaching Hospital No 1 in Rzeszow
  • Nursing and Health Science Institute, Medical Department, University od Rzeszow
  • Department of Gastroenterology and Hepatology, Teaching Hospital No 1 in Rzeszow
  • Physiotherapy Institute, Medical Department, University of Rzeszow
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8335368-e5d3-4679-bbe0-71a40e992407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.