PL EN


2014 | 3 | 5 | 35-53
Article title

Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Competences of the Insurance Ombudsman regarding consumer protection and victims of traffic accidents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka porusza problematykę kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych. W działalności Rzecznika Ubezpieczonych i innych instytucji powołanych do ochrony interesów konsumentów daje się zauważyć nadmierne rozszerzanie dedykowanej im ochrony na pomioty, które z takiej ochrony nie mają prawa korzystać. W świadomości zarówno Rzecznika Ubezpieczonych, jak i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów silnie zakorzeniło się przeświadczenie, że każdy podmiot, będący słabszą stroną stosunku prawnego, zasługuje od razu na szczególną ochronę jego interesów. Niniejszy artykuł wskazuje ten problem na przykładzie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, którego bezpodstawnie próbuje się utożsamiać z konsumentem. Opracowanie zawiera analizę statusu poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym oraz omówienie działalności Rzecznika Ubezpieczonych w dziedzinie ochrony konsumentów
EN
The article considers the issue of the competences of the Insurance Ombudsman regarding the protection of consumers of insurance services. An excessive expansion of protection given to entities that do not have the right to such protection can be observed in the activities of the Insurance Ombudsman and of other institutions set up to protect the interests of consumers. The conviction that every entity that is the weaker party in a legal relationship deserves the right to special protection is deeply rooted in the consciousness of the Insurance Ombudsman and the President of UOKiK (the Office of Competition and Consumer Protection). This article highlights this issue on the example of victims of traffic accidents who falsely try to identify themselves as consumers. The study contains an analysis of the status of the victim in a traffic accident and a discussion of the Insurance Ombudsman's activities regarding consumer protection
Contributors
author
  • Mgr Anna Patalon, doktorantka I roku Doktoranckich Studiów Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8361049-c7a5-42f7-93ee-959839893357
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.