PL EN


2016 | 1 | 213-222
Article title

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I STUDENTÓW – JAKO ZAPRZECZENIE ARTETERAPII

Authors
Content
Title variants
EN
ARTISTIC ACTIVITIES OF SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AND STUDENTS - AS A NEGATION OF ART THERAPY
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęłam próbę przedstawienia działalności artystycznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i studentów w wymiarze swobodnej, nieprofesjonalnej twórczości plastycznej, muzycznej oraz teatralnej. Przybliżyłam możliwości wykorzystania potrzeby ekspresji, której swoistość przeciwstawia się charakterowi arteterapii. Treść prezentowanego tekstu uzupełniłam osobistymi spostrzeżeniami i przemyśleniami wynikającymi z pracy artystycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
EN
The study aims to present artistic activities of schoolchildren with intellectual disabilities and students in the area of casual, amateur fine arts, music and theatre. It presents the possibility of using the need of expression, which is opposed to the nature of art therapy. The content of the text was enhanced by personal observations and thoughts arising from artistic work with people with intellectual disabilities.
Year
Issue
1
Pages
213-222
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych
References
 • Aumer B. (1995). Sztuka jest jedna. Twórczość niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 • Dacey J.S., Lennon K.H. (1998). Understanding creativity. The interplay of biological, psychological and social factors. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Jaracz S. (1945). O styl teatru polskiego. „Nowa Epoka”, nr 6, s. 21.
 • Kaczmarczyk B., Szafrańska D. (1985). Stymulowanie twórczej aktywności muzycznej i plastycznej dzieci sześcioletnich w przedszkolu. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1, s. 65.
 • Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (2003). Przestrzenie sztuki dziecka. Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej. Katowice: Wydawnictwo Librus.
 • Krauze-Sikorska H. (2006). Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Lam W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Maslow A.H. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: Wydawnictwo Pax.
 • Mrozkowiak-Nastrożna N. (2006). Dążenia twórcze jako budowanie tożsamości współczesnego człowieka. W: Limont W., Nielek-Zawadzka K. (red.). Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Okoń W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Ploch L. (2014). Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.
 • Popek S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rogalski E. (1979). Funkcje wychowawcze amatorskiego ruchu chóralnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 • Schulz R. (1990). Twórczość – społeczne aspekty zjawiska. Warszawa: PWN.
 • Stańko-Kaczmarek M. (2013). Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Szmidt K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wojciechowski A. (1994). Terapia przez twórczość – elementy do teorii. W: Pedagogika. Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici, t. 20. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Zinker J. (1991). Proces twórczy w terapii gestalt. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d836eb75-2f70-4acd-ad26-1a4f739e0c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.