PL EN


2016 | 4(20) | 15
Article title

Specifics of leadership in the armed forces

Content
Title variants
Szczególne cechy przywództwa w siłach zbrojnych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
To ludzie są główną przyczyną sukcesu lub niepowodzenia różnych orga-nizacji, włączając w to wojsko. Niniejsza publikacja omawia dwa zagadnie-nia: główną podstawę przywództwa oraz przywództwo w siłach zbrojnych. Siły zbrojne związane są z rozwojem przywództwa o wiele dłużej niż świat korporacyjny. Zmieniały się zarówno działania wojenne, jak i świat biznesu. Współczesny przywódca powinien dążyć do tego, aby tworzyć sytuacje, w których inni ludzie pragną za nim podążać, a nie narzucać na nich swoje oficjalne przywództwo. Terminy kierownictwo oraz przywództwo są często używane do określenia tego samego pojęcia. Kierownicy mogą, ale nie muszą być przywódcami, podczas gdy przywódcy mogą być lub mogą nie być kierownikami. Sukces przywódcy zależy od jego zdolności zrozumienia siebie samego, innych osób w organizacji, organizacji, jako całości oraz wymagań środowiskowych. Przywództwo w siłach zbrojnych to umiejętność oficerów która, łącząc oficjalną władzę oraz cechy osobowe, zapewnia funkcjonowanie podwładnych. Jest ona szczególna głównie ponieważ zawód żołnierza jest pracą wysokiego ryzyka i każda improwizacja lub brak szacunku dla określonych procedur może doprowadzić do utraty życia. Przywództwo wojskowe rozwijane jest w taki sposób, że oficerowie (oficjalni przywódcy) w ciągu swoich karier są szkoleni oraz ćwiczą, żeby być nieformalnymi przywódcami odnoszącymi sukcesy, i żeby ich podwładni postrzegali ich, jako swoich przywódców. Obecnie przywódcy potrzebni są, jak nigdy wcześniej. Są wynikiem i rozwijają się w zależności od sytuacji. Przywództwo jest spojrzeniem w przyszłość.
Contributors
 • Serbian Armed Forces
References
 • 1. Developing Leaders, Leadership Excellence, July, 2012.
 • 2. Educational Management Administration & Leadership, 2012.
 • 3. Greenberg Jerald, Baron Robert A., Behavior in Organizations: Understanding & Managing the Human Side of Work, 5th Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1998.
 • 4. Journal of Cases in Educational Leadership, 2011.
 • 5. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 2011.
 • 6. Jović Slobodan, Skill management, GIP, Belgrade, 1994.
 • 7. Kotter John P., A Force for Change: How Leadership Differs from Management, New York, Free Press, 1990.
 • 8. Krech David, Crutchfield Richard S., Ballachey Egerton L., The individual in society, The Institute for Textbooks and Teaching Aids, Belgrade, 1972.
 • 9. Kulić Živko, Human Resources, Radnička štampa, Beograd, 2005.
 • 10. Kulić Živko, Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem, Megatrend univerzitet, Beograd, 2003.
 • 11. Malešević Dragan, Leadership, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 2001.
 • 12. New Technologies and Leadership Training, Academic Leadership Journal, 2010.
 • 13. Northaus Peter, Leadership – Theory and Practice, Belgrade, 2008.
 • 14. Pennington Donald C., The Social Psychology of Behavior in Small Groups, Taylor & Francis, NY, 2014.
 • 15. Petković Mirjana, Jovanović-Božinov Mica, Organizational Behavior, A new concept of enterprise management, Megatrend University, Belgrade, 2001.
 • 16. Petković V., Sociology, Faculty of Economics, Belgrade, 1998.
 • 17. Reynolds Gregory J., Warfield Walter H., The Differences between Ma-na-gers and Leaders, Education Digest, Essential Readings Condensed for Quick Review, vol. 75, no. 7, March, 2010.
 • 18. Shackleton Viv, Business Leadership, London, 1995.
 • 19. Taylor Frederik Winslow, Shop Management, New York, 1903.
 • 20. The Leadership Quarterly 23, 2012.
 • 21. Torrington Derek, Hall Laura, Taylor Stephen, Human Resource Man-age-ment, Data Status, Belgrade, 2004.
 • 22. Yukl Gary A., Leadership in organizations (3rd ed.), Englewood Cliffs, New York, Prentice-Hall, 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d83f0626-1ffd-479a-8381-a8b331af468b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.