PL EN


2017 | 489 | 290-299
Article title

Zatrudnienie osób ze schorzeniami szczególnymi jako sposób na obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
System kwotowy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach cechuje się obowiązkiem zatrudniania odpowiedniego odsetka osób niepełnosprawnych. W przypadku niespełnienia tego obowiązku na pracodawcę nakładane są kary finansowe za każdy brakujący etat do osiągnięcia tego wskaźnika. W Polsce możliwe jest obniżenie tego wskaźnika i tym samym zmniejszenie wysokości kar płaconych przez pracodawców w przypadku zatrudnienia osób ze schorzeniami szczególnymi. Dzięki takim rozwiązaniom gwałtownie rosło zainteresowanie ze strony pracodawców obniżeniem kar dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i ocena efektów finansowych stosowania wskaźnika obniżającego jako instrumentu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi. Zakres czasowy opracowania ustalono na lata 2012–2016. Zastosowane metody badawcze to analiza i krytyczna ocena piśmiennictwa i aktów prawnych oraz analiza statystyczna.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8414c29-c7c7-402d-a4d5-5ad829d733c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.