PL EN


2017 | 38 | 315-324
Article title

Studia muzeologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim – próba odpowiedzi na zapotrzebowanie muzeów XXI wieku

Content
Title variants
EN
Museum studies at the University of Rzeszów – an attempt to meet the need for museums of the 21st century
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
EN
The article presents the main goals and assumptions involving the initiative to create a course of museum studies at the University of Rzeszów and its curriculum has been also briefly described. It was pointed out that museum studies with a specialization focused on museum education and obtaining a master’s degree in this field are, so far, the only ones in Poland. Moreover, the most important scientific, organizational and didactic achievements have been described, as well as the possibilities for further development of this field of study.
Contributors
  • Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów
References
  • Czopek S. 1999 Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów.
  • Czopek S. (red.) 2011 Autostradą w przeszłość, Rzeszów.
  • Czopek S. (red.) 2016 Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, Kraków.
  • Czopek S., Rybicka M. 2010 Współczesne problemy muzealnictwa. Materiały szkoleniowe opracowane na potrzeby kursu realizowanego w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” finansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rzeszów.
  • Mącik H. 2016 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Małopolska, seria Dehio/Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen, Bałus W., D. Popp D. (red.), Warszawa.
  • Porczyński D. 2017 Rola muzeów w budowie konkurencyjności województwa podkarpackiego, „UR Journal of Humanities and Socialciences”, 4, 3/2017, Rzeszów.
  • Porczyński D., Kosiek T. (red.) 2016 Muzea podkarpackie 2004–2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury, Rzeszów.
  • Stojak G. 2017 Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009–2015, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8415580-7e30-49ee-ab15-6908b7d9c994
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.