PL EN


2015 | 1(10) | 17-32
Article title

Global Consumption Trends and Consumption of Ecological Food in Poland

Content
Title variants
PL
Globalne trendy konsumpcyjne a konsumpcja żywności ekologicznej w Polsce
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is aimed at examination of dependences between the selected global consumption trends and the perspectives for development of the market for ecological food in Poland. In their article, the authors presented a concise characteristic of the three selected global consumer trends: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Simple Living, and Slow Money as well as they undertook an attempt to assess their impact on consumption of ecological food in Poland. There seems justified the assumption that dissemination of the above-mentioned trends will affect the growth of demand and consumption of ecological food in Poland. This statement has important implications for manufacturers, distributors, and sellers of this type of food as they can adequately adjust their actions to the changing nutrition habits of Polish consumers, for example, increasing production or expanding the network of sales or distribution. Moreover, one may also observe the impact of the appearance in Poland of the global consumption trends on the society. These trends shape the way of thinking, lifestyles, and systems of values shared by various social groups, and they change the way of conduct of individuals, both related to consumption and other aspects of life.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zależności między wybranymi globalnymi trendami konsumpcyjnymi a perspektywami rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę trzech wybranych globalnych trendów konsumenckich: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Simple Living oraz Slow Money oraz podjęto próbę oceny ich wpływu na konsumpcję żywności ekologicznej w Polsce. Wydaje się uzasadnione przypuszczenie, że upowszechnianie się wymienionych wyżej trendów będzie wpływać na wzrost popytu i konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce. Stwierdzenie to ma ważne implikacje dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców tego typu żywności, mogą oni bowiem odpowiednio dostosować swoje działania do zmieniających się zwyczajów żywieniowych polskich konsumentów, na przykład zwiększając produkcję lub rozszerzając sieć sprzedaży czy dystrybucji. Ponadto można również zaobserwować wpływ pojawienia się w Polsce globalnych trendów konsumpcyjnych na społeczeństwo. Trendy te kształtują bowiem sposób myślenia, style życia i systemy wartości wyznawane przez różne grupy społeczne oraz zmieniają sposób zachowania jednostek, zarówno w odniesieniu do konsumpcji jak i w innych aspektach życia.
Year
Issue
Pages
17-32
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8424321-d0d3-4abd-942d-d32fbf4a6abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.