PL EN


2017 | 14 (1) | 81-101
Article title

Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

Content
Title variants
EN
Stefan Wyszyński’s Student Years in Lublin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje działalność naukową i społeczną ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1925-1929 podczas studiów w Lublinie. Po rocznej posłudze duszpasterskiej we Włocławku, S. Wyszyński został wysłany na studia w Uniwersytecie Lubelskim (od 1928 r. – Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Studia z prawa kanonicznego ukończył w 1929 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawa Kościoła do szkoły”. Jednocześnie uczęszczał na zajęcia z Sekcji Społeczno-Ekonomicznej. Ks. Wyszyński był również członkiem licznych stowarzyszeń i organizacji studenckich.
EN
The author analyzes the scientific and social activity of rev. Stefan Wyszyński in 1925-1929 while studying in Lublin. After the annual pastoral ministry in Włocławek, S. Wyszyński was sent to study in the University of Lublin (from 1928 – the Catholic University of Lublin). In 1929 he graduated canon law on the basis of doctoral dissertation entitled “The rights of the Church to the school”. At the same time he attended classes from the Social and Economic Section. Rev. Wyszyński also was a member of numerous associations and student organizations.
Contributors
 • Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, mpsitarz@kul.pl
References
 • Stefan Kardynał Wyszyński. Biografia w fotografiach. 1969. Orchard Lake, Michigan: Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego.
 • Lempa, Florian. 1994. „Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego.” W Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, 257-261. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Micewski, Andrzej. 1982. Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu. Tom I. Paris: Éditions du Dialogue Sociétéd ’Éditions Internationales.
 • Nitecki, Piotr. 2006. Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nitecki, Piotr. 2011. „Prymas Wyszyński a nurty teologiczne z początku XX wieku.” Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 10:4-12.
 • Petrani, Aleksy. 1968. „Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 5:5-65.
 • Poniński, Antoni. 2011. „Ewangelia kontra ideologie.” Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 10:14-28.
 • „Powstanie Uniwersytetu.” Opracowanie Grażyna Karolewicz. http:// www.kul.pl/powstanie-uniwersytetu,art_49407.html [dostęp: 30.04.2017].
 • Raina, Peter. 1998. Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę Prymasowską. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.
 • Rynio, Alina, Janina Gawrysiakowa, i Marian Butkiewicz, red. i wybór. 2008. Bogu i Ojczyźnie. Katolicki Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach Prymasów Polski. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Szymik, Jerzy. 1994. „Prymas Tysiąclecia „Pisząc światłami, leczyć ludzkie rany”.” W Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, 113-125. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Wikiera, Jan. „Przedwojenna działalność księdza Stefana Wyszyńskiego.” http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/052009/09.html [dostęp: 30.04.2017].
 • Wilk, Stanisław. 2006. „Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.” W Piotr Nitecki, Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929, 3-4. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Wyszyński, Stefan. 1929. Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. Lublin: mps KUL.
 • Wyszyński, Stefan. 1961. „Inauguracja roku akademickiego 1960.” Zeszyty Naukowe KUL 4, nr 1:135-141.
 • Zieliński, Zygmunt. 2014. „Wyszyński Stefan.” W Encyklopedia Katolicka, t. XX, red. Edward Gigilewicz, 1095-1099. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Żaryn, Jan. 2015. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d843dee1-afb8-4817-bbba-377315bfae31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.