PL EN


2019 | 2(32) | 27-50
Article title

Outdoor advertising as an element strengthening the recruitment campaigns of universities

Authors
Content
Title variants
PL
Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article puts forward the thesis that outdoor advertising is an important element that enriches college recruitment campaigns if it meets certain conditions. The basic factors determining the effectiveness of outdoor is the conciseness and simplicity of the message, the creation taking into account the proper character of the advertisement and referring to the emotions of the recipient, the composition based on the appropriate arrangement of elements, intriguing advertising text forcing the recipient to think, integrate outdoor communication with the internet transmission and the correct location of the advertising medium. The subject of outdoor advertising and its impact on candidates for studies is omitted in the literature on marketing activities of tertiare education institutions. Therefore, it was attempted to fill the cognitive gap by referring to foreign scientific research and examples of outdoor applications by universities in the United States of America and Great Britain. Also described are outdoor campaigns of the SWPS University, which cooperates with the Cityboard Media Institute in the field of external advertising research. In order to analyze outdoor polish universities, the article uses part of the photographic material collected by the author, and reflects on the basis of their own observations and in-depth interviews with employees of Marketing Departments of selected universities.
PL
W artykule postawiono tezę, że reklama zewnętrzna stanowi ważny element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych jeżeli spełnia określone warunki. Podstawowymi czynnikami determinującymi skuteczność outdooru jest zwięzłość i prostota komunikatu, kreacja uwzględniająca właściwego bohatera reklamy i odwołująca się do emocji odbiorcy, kompozycja oparta na odpowiednim rozmieszczeniu elementów, intrygujący tekst reklamowy zmuszający odbiorcę do myślenia, zintegrowanie komunikatu outdoorowego z przekazem internetowym oraz właściwa lokalizacja nośnika reklamowego. Tematyka reklamy zewnętrznej i jej oddziaływania na kandydatów na studia jest pomijana w literaturze dotyczącej działań marketingowych szkół wyższych. W związku z tym starano się wypełnić lukę poznawczą, odwołując się do zagranicznych badań naukowych oraz przykładów zastosowań outdooru przez uczelnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Opisano także kampanie outdoorowe Uniwersytetu SWPS, który współpracuje z Instytutem Cityboard Media w zakresie badań dotyczących reklamy zewnętrznej. W celu analizy outdooru polskich uczelni, w artykule wykorzystano część materiału fotograficznego zgromadzonego przez autorkę, a także zawarto refleksje na podstawie własnych obserwacji oraz pogłębionych wywiadów z pracownikami Działów Marketingu wybranych szkół wyższych.
Publisher
Year
Issue
Pages
27-50
Physical description
Dates
online
2019-06
Contributors
References
 • Kubuj, D. (2006), Outdoor: reklama zewnętrzna w kontekście historii i współczesności, Warszawa, Stroer Media.
 • Krzyżak, M. (2009), Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni,[w:] http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0006-0081/c/httpwww_wso_wroc_plwydzialywpikbnpid2009zn22009krzyzak.pdf (dostęp 01.09.2018 r.).
 • Maliszewski, T. (2008), Marketing jako element strategii niepublicznych szkół wyższych,[w:] https://mbace.eu/api/files/view/1332.pdf (dostęp 02.04.2018 r.).
 • Pabian, A. (2002), Promocja szkoły wyższej, [w:] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4696 (dostęp 16.08.2018 r.).
 • Pawłowski, K. (2005), Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku — artykuł dyskusyjny, [w:] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756 (16.08.2018 r.).
 • Russel, J. T. , Lane, W. R. (2000), Reklama według Ottona Kleppera, Warszawa, Wydawnictwo FELBERG SJA.
 • Ryńca, R., Miśko, R. (2016), Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych, [w:] http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2016/frfu-nr-4-2016-czesc-1/8838-ocena-wizerunku-uczelni-z-uwzglednieniem-instrumentow-public-relations-na-przykladzie-szkol-wyzszych (dostęp 01.09.2018 r.).
 • Sutherland M., Sylvester A. (2003). Reklama a umysł konsumenta: co działa, co nie działa i dlaczego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasiluk A., Markowska E., (2015), Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni przez maturzystów, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, tom 3, strony 98–109.
 • Wierenko, T. (2015), Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej, [w:] https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2016/01/tomasz_wierenko_fir_1-2015.pdf (16.08.2018 r.).
 • https://airoutdoor.co.uk/blog/outdoor-advertising-universities/ (dostęp 07.12.2018 r.).
 • https://hubsanfrancisco.com/client/university-of-san-francisco (dostęp 08.12.2018 r.).
 • http://pennecooutdoor.wpengine.com/why-are-billboards-effective/ (dostęp 07.12.2018 r.).
 • http://pennecooutdoor.wpengine.com/wp-content/uploads/2017/09/central-michigan-university-case-study.pdf (dostęp 08.12.2018 r.).
 • http://pennecooutdoor.wpengine.com/wp-content/uploads/2017/09/university-of-colorado-case-study.pdf (dostęp 08.12.2018 r).
 • https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/mural-collegium-civitas (dostęp 15.10.2018 r.).
 • https://www.clearchannel.com.pl/bank-wiedzy/swiat-outdooru/zalety-reklamy-zewnetrznej (10.10.2018 r.).
 • https://www.cmich.edu/news/article/Pages/cmu-achieves-nearly-27-percent-growth-in-freshman-class.aspx (dostęp 08.12.2018 r.).
 • https://www.cmich.edu/office_president/university_communications/about/Pages/portfolio.apx (dostęp 08.12.2018 r.).
 • https://www.emcoutdoor.com/case_concordia.htm# (dostęp 07.12.2018 r.).
 • https://www.marketingcharts.com/industries/media-and-entertainment-44096 (dostęp 07.12.2018 r.).
 • https://www.pennecooutdoor.com/effectiveness-of-outdoor-advertising-for-colleges-universities/ (dostęp 07.12.2018 r.).
 • http://www.wsb.pl/poznan/dla
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d84886ec-8eb6-4f21-ba04-456af6d3db95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.