PL EN


2015 | 5 | 433-441
Article title

MARGINALIA W „ROZMYŚLANIACH DOMINIKAŃSKICH”. PROLEGOMENA

Content
Title variants
EN
Marginal notes in "Rozmyślania Dominikańskie". An Introduction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono różne typy marginaliów znajdujących się w Rozmyślaniach dominikańskich – średniowiecznej narracji biblijno-apokryficznej, którą w 1958 r. odnalazł Karol Górski. Zarysowano podstawowe problemy badawcze, charakterystyczne dla każdej z wydzielonych grup glos: glosy informujące o dziejach kodeksu; glosy zawierające modlitwy; glosy lokalizujące, odsyłające do Pisma Świętego; glosy komentujące. W artykule zasygnalizowano także zagadnienie wymagające odrębnej analizy – obecność różnego rodzaju dopisków na miniaturach i obok nich.
EN
This paper presents the various types of marginal notes found in the Rozmyślania Dominikańskie - a medieval biblical and apocryphal narrative which was discovered by Karol Górski in 1958. The fundamental research issues specific to each group of marginal notes are presented - those concerning the history of the codex; those which contain prayers; those which refer to the Bible; and those which commentate. The article also indicates an issue requiring separate analysis - different types of annotations in and around the illustrations.
Year
Issue
5
Pages
433-441
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
References
 • BIBLIOGRAFIA:
 • TEKSTY ŹRÓDŁOWE:
 • [1] Rozmyślania dominikańskie, Górski K., Kuraszkiewicz W. (oprac.), T. 1, Wrocław- Warszawa-Kraków, 1965.
 • KSIĄŻKI/CZASOPISMA:
 • [2] Nowowieyski M. (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, Kraków 2003.
 • [3] Belcarzowa E., Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, T. 1, Wrocław 1981.
 • [4] Belcarzowa E., Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, T. 2, Wrocław 1983.
 • [5] Belcarzowa E., Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, T. 3, Kraków 1997.
 • [6] Belcarzowa E., Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, T. 4, Kraków 2001.
 • [7] Dobrzeniecki T., Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w sztuce polskiej, [w:] Wojtyska H. D., Kopeć J. J. (red.), Męka Chrystusa wczoraj i dziś, Warszawa 1981.
 • [8] Górski K., Analiza pisarska – metoda wydawnicza – zagadnienie autorstwa, [w:] Górski K., Kuraszkiewicz W. (oprac.), Rozmyślania dominikańskie, T. 1, Wrocław- Warszawa-Kraków, 1965.
 • [9] Górski K., Uwagi o „Rozmyślaniach dominikańskich” na tle prądów religijnych XV i początku XVI wieku, [w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, T. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
 • [10] Kowalewicz H., Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z rękopisów 1728, 1732, 1752, „Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka” 1965, nr 5.
 • [11] Kozaryn D., Kształt stylistyczny „Rozmyślań dominikańskich” na tle innych pasji staropolskich, Szczecin 2001.
 • [12] Kuraszkiewicz W., Dwaj pisarze podstawowego tekstu „Rozmyślań dominikańskich”, „Język Polski” LIV, z. 5.
 • [12] Leńczuk M., Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przykładzie XV-wiecznych tłumaczeń kanonu mszy św., „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/2 (2).
 • [13] Leńczuk M., Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, Kraków 2013.
 • [14] Masłej D., Problem szyku w staropolskich przekładach „Modlitwy Pańskiej”, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013/4.
 • [15] MikaT., Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmyślaniu przemyskim”. O nazywaniu osób, Poznań 2002.
 • [16] Szybowska U., Zapiski pożeracza ksiąg. O rodzajach i funkcjach marginaliów na podstawie Jana Bernarda Bonifacia, Pruszcz Gdański 2012.
 • [17] Włodarski B., Chronologia polska, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d848b039-3478-4f7f-abd8-cb49b27ae14d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.