PL EN


Journal
2016 | 1(9) | 103-125
Article title

GRA-nice prawa – metody parascammingowe oraz retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
BO(A)RD-ers of the law – parascamming methods and rhetoric of quizzes, telelotteries and SMS lotteries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia – na licznych przykładach – nieuczciwe, a czasem również niezgodne z prawem metody i techniki stosowane przez organizatorów konkursów i loterii SMS-owych oraz zabiegi językowe i edycyjne (swoistą grę z odbiorcą) wykorzystywane w treści wiadomości, aby nakłonić adresata do udziału w tych zabawach. W pracy poruszone są trzy aspekty zjawiska: (pragma)lingwistyczny (retoryka wiadomości i  dominujące w nich akty mowy jako swoista gra językowa/komunikacyjna z odbiorcą), ludyczny (przynależność tytułowych zagadnień do określonych typów gier lub jej brak) i prawny (regulacje legislacyjne dotyczące konkursów i loterii SMS-owych oraz podobieństwa ich mechanizmów do tych wykorzystywanych w scammingu).
EN
The paper discusses, on numerous examples, the dishonest and sometimes illegal methods and techniques applied by the organisers of quizzes and SMS lotteries, and also the linguistic and editorial tricks used in the contents of the text messages to convince the addressee to take part in those games. It presents three aspects of the phenomenon: (pragma)linguistic (the rhetoric of the text messages and speech acts dominating in them as a specific linguistic/communicative game with the addressee), ludic (the belonging of the title phenomena to certain types of games) and legal (the regulations concerning SMS quizzes and lotteries, and similarities between their mechanisms and the ones used in scamming).
Journal
Year
Issue
Pages
103-125
Physical description
Document type
article
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Austin, J. L. (1962). How to do Things with Words. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Berne, E. (1999). W  co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich (tłum. P.Izdebski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Caillois, R. (1997). Gry i ludzie (tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska). Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Volumen”.
 • Caillois, R. (2005). Gry i  ludzie. W: L. Kolankiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów (s.163–174). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • CIK UKE (2011). Nieuczciwe konkursy i  loterie SMS.Online: <http://www.cik.uke.gov.pl/latest-news/nieuczciwe-loterie-i-konkursy-sms>. Data dostępu: 14 listopada 2015.
 • Huizinga, J. (1985). Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (tłum. M.Kurecka, W. Wirpsza). Warszawa: Czytelnik.
 • Infor.pl (2014a). Konkursy SMS-owe: interwencja UKE.  Online: <http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-telekomunikacja/270818,Konkursy-SMSowe-interwencja-UKE.html>. Data dostępu: 26 września 2015.
 • Infor.pl (2014b). Jasne zasady konkursu smsowego. Online: <http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-telekomunikacja/701887,Jasne-zasady-konkursu-smsowego.html>. Data dostępu: 26 września 2015.
 • Infor.pl (2014c). Zasady konkursów sms  – wyrok sądu. Online: <http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-telekomunikacja/702675,Zasady-konkursow-sms-wyrok-sadu.html>. Data dostępu: 26 września 2015.
 • Jabłoński, A. (2015). Jeszcze o  neutralności. Ślepe zaułki pewnych gier honoryfikatywnych. Homo Ludens, 1(7), 111–124.
 • Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. W: T.A. Sebeok (red.), Style in Language (s. 350–377). Cambridge: MIT Press.
 • Pilc, B. (27  sierpnia 2013). O  „konkursach z  nagrodami” i  różnicach pomiędzy loterią promocyjną a konkursem. Online: <http://prawomarketingu.pl/o-konkursach-z-nagrodami-i-roznicach-pomiedzy-loteria-promocyjna-a-konkursem>. Data dostępu: 10 października 2015.
 • Prusik, A. (2011). Abonenci szykują pozew zbiorowy przeciwko sieci ERA.Online: <http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-telekomunikacja/270628,2,Abonenci-szykuja-pozew-zbiorowy--przeciwko-sieci-ERA.html>. Data dostępu: 26 września 2015.
 • Przybylski, P. (11  lutego 2011). SMS-y w  loterii Ery „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem?” wprowadzały w  błąd. Online: <http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sms-y-w-loterii-ery-czy-stales-sie-dzisiaj-milionerem--wprowadzaly-w-blad#>. Data dostępu: 14 listopada 2015.
 • Searle, J. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. London: Cambridge University Press.
 • Surdyk, A. (2012a). Podstawy inżynierii bezpieczeństwa w  kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych. W: E. Wąsikiewicz-Firlej, A. Szczepaniak-Kozak, H. Lankiewicz (red.),  Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych (s.175–192). Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.
 • Surdyk, A. (2012b).  Towards Electronic Media Awareness: The Basics of Security Engineering in FL Teacher Education. W: M. J. Lorenzo-Modia, A. Szczepaniak-Kozak (red.), From Life to Text: Building Linguistic and Cultural Identity (s. 253–283). Pila: The Higher State Vocational School – A Coruña: Coruña University.
 • UKE (2011). Wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie. Online: <http://www.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1>. Data dostępu: 26 października 2016.
 • UOKiK (2  stycznia 2012). Warszawa: „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem”. Online: <http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3171>. Data dostępu: 26 października 2016.
 • UOKiK (2012). Sprawozdanie z działalności. 2011. Online: <http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1202>. Data dostępu: 26  października 2016.
 • UOKiK (2013). Sprawozdanie z działalności. 2012. Online: <http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1201>. Data dostępu: 26  października 2016.
 • UOKiK (2014). Sprawozdanie z działalności. 2013. Online: <http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1200>. Data dostępu: 26  października 2016.
 • UOKiK (2015). Sprawozdanie z działalności. 2014. Online: <http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=18516>. Data dostępu: 26 października 2016.UOKiK (2015). Sprawozdanie z działalności. 2014. Online: <http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=18516>. Data dostępu: 26 października 2016.
 • Ustawa z  dnia 19  listopada 2009  r. o  grach hazardowych.  Dziennik Ustaw 2009 nr 201 poz. 1540. Online: <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20092011540&type=3>. Data dostępu: 26 października 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d849a9a5-bc2f-4adb-b8e8-1661cfdc605e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.