PL EN


2014 | 3 | 7 | 57-67
Article title

Co ma znaczenie (unijne)? I jakie? Rozważania w świetle art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007

Content
Title variants
EN
What is of (EU) interest? And how? Some reflections with regard to Article 5 Regulation No 1370/2007
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy podejście TSUE, który w ostatnim czasie znacząco rozszerza zakres zastosowania prawa UE w dziedzinie zamówień publicznych i obowiązku poszanowania zasad ogólnych, w tym przede wszystkim zasady przejrzystości, powoduje, iż bezpośrednie udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego mogłoby zostać uznane za naruszenie prawa UE. Artykuł omawia kluczowe przepisy rozporządzenia nr 1370/2007, wybrane orzeczenia TSUE i stanowisko Komisji, a także proponowane zmiany ww. rozporządzenia, które mają na celu m.in. wprowadzenie obowiązku udzielania zamówień na wykonywanie przewozów kolejowych w drodze przetargu
EN
The ECJ has recently been significantly expanding the scope of the applicability of EU public procurement legislation as well as the obligation to abide by generally applicable rules, primarily the principle of transparency. In this light, the following article poses the question whether the approach taken by the ECJ could lead to the conclusion that directly commissioning services of public interest in the field of public passenger transport by rail might be found to be in breach of EU law. The article discusses key provisions of Regulation 1370/2007, certain ECJ rulings, and the standpoint of the EC. Considered also are proposals for amending Regulation 1370/2007 in order, among other things, to introduce an obligation to conduct tender proceedings when awarding rail services contracts.
Contributors
  • Dr Piotr Bogdanowicz – Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d86974f0-4fbe-451d-918e-3c8e87d3915e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.