PL EN


Journal
2014 | Tom XI (LII), fasc. A | 173-176
Article title

Investigations of 2013 at Site 343 in the Rural Territory of Chersonesos Taurica, Yukharine Ravine (Crimea)

Title variants
RU
ИССЛЕДОВАНИЯ 2013 г. УСАДЬБЫ 343 (МИКРОРЕГИОН ВЕРХНЕ-ЮХАРИНОЙ БАЛКИ) НА ХОРЕ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО (КРЫМ)
PL
Badania 2013 R. na wiejskim terytorium Chersonezu Taurydzkiego. Farma 343, WĄWÓZ Jucharina, Krym
Languages of publication
EN RU PL
Abstracts
RU
Место раскопок: Севастополь (Балаклавский район), Крым, Украина Руководители экспедиции: Т. Сарновски, Л.А. Ковалевская Финансирование: Институт археологии Варшавского университета Время проведения полевых работ: 30.06-23.07.2013 В 2013 году совместной украинско-польской Гераклейской охранной экспедицией были продолжены научно-охранные раскопки сельской усадьбы на земельном наделе 343. Памятник археологии находится в Балаклавском районе г. Севастополя, расположен на водоразделе балки Бермана и Верхне-Юхариной. В ходе предыдущих раскопок была полностью исследована северо-восточная часть усадьбы.2 Помимо самой постройки сельской усадьбы на данном участке земельного надела 343 исследованы три круглых в плане сооружения хозяйственного значения (Рис. 1). Главным объектом исследований в 2013 мельном наделе 343. Памятник археологии находится в Балаклавском районе г. Севастополя, расположен на водоразделе балки Бермана и Верхне-Юхариной. В ходе предыдущих раскопок была полностью исследована северо-восточная часть усадьбы.2 Помимо самой постройки сельской усадьбы на данном участке земельного надела 343 исследованы три круглых в плане сооружения хозяйственного значения (Рис. 1). Главным объектом исследований в 2013 по внешнему периметру «противотаранного пояса» 10,7x9,7 м. Изучается, прежде всего, внутреннее пространство башни с целью выяснения временных изменений в её планировке. Чтобы определить расположение башни в общей застройке усадьбы были заложены два зондажа вдоль внешнего лица северо-восточной и юго-восточной стен башни. Исследования показали, что в поздний период существования внутреннее пространство башни было поделено на три помещения (Помещения 5-7). В поме-щении 5 в скале был вырублен подвал, глубиной около 1 м, который относится к первоначальному периоду существования башни. В настоящий сезон были определены приблизительные размеры подвала: 2,6 м шириной и более 4 м длиной. На дне подвала в скале обнаружены 4 углубления под пифосы. Обнаружено незначительное количество фрагментов пифосов, похоже, пифо¬сы из подвала были извлечены когда-то в целом виде. К позднему периоду относятся помещения 6 и 7. В сезон 2013 года стена, разделяющая эти помещения, была разобрана и исследования проводились на всей площади юго-западной половины башни (Рис. 2). Прежде всего, в южной части приступили к изучению слоёв более ранней истории ниже уровня выявленного ранее пола, покрытого крупными каменными плитами. В результате на расстоянии более 3 м от юго-западной стены башни обнаружено несколько камней кладки бо-лее ранней стены, которая делила внутреннее простран-ство башни на два помещения. В южном углу башни обнаружен каменный противовес, который является неотъемлемой деталью винодельни. Но в нашем случае явно его вторичное употребление, так как камень расположен в кладке ранней юго-восточной стены. Также интересна находка пифоса т 5ки около центральной части юго-западной стены башни (Рис. 3). В юго-восточной стене башни в «противотаранном поясе» обнаружен порог входа в башню шириной 1 м. Керамический материал довольно многочисленный, но невыразительный, в основном относится к античному периоду, с преобладанием П-Ш в. н.э. В результате исследований площади зондажей с внешней стороны башни у её южного угла выявлена стена направлением северо-запад - юго-восток, в которой обнаружен порожный камень входа шириной 1,1 м, функционирующий в поздний период. Ещё одна стена, отходящая от башни, выявлена у её восточного угла, имеет направление юго-запад - северо-восток. Надеемся дальнейшие исследования на территории усадьбы предоставят более подробную информацию о её жизнедеятельности.
Badania nad starożytnym osadnictwem w południowej części wiejskiego terytorium Chersonezu Taurydzkiego w 2013 r. były prowadzone na terenie farmy 343 (Ryc. 1) w mikroregionie Wąwozu Jucharina. Prace wykopaliskowe zostały ograniczone do dużej, prawie kwadratowej wieży, najstarszego elementu zabudowy farmy. Pierwotne wymiary wieży wynosiły 7,7x7 m, a po pogrubieniu murów zewnętrznych - 10,7x9,7 m. Wykonane zostały również dwa sondaże wzdłuż zewnętrznego lica dwóch boków wieży. Wykopaliska w poprzednich sezonach pozwoliły ustalić, że wnętrze wieży było podzielone na ostatnim etapie jej funkcjonowania na trzy pomieszczenia (pomieszcze¬nia 3-5). W pierwotnej formie pomieszczenie 5 miało wydrążoną w skale piwnicę, na dnie której stwierdziliśmy obecność czterech okrągłych zagłębień służących do ustawienia pitosów. Niewielka liczba znalezionych fragmentów pitosów wydaje się świadczyć o tym, że przed zasypaniem piwnicy kamieniami ze zniszczonych częściowo murów wieży zostały one usunięte w prawie nietkniętym stanie. Po rozebraniu lichego muru z nieregularnych kamieni łączonych gliną, oddzielającego od siebie pomieszczenia 6 i 7, kontynuowaliśmy eksplorację w pomieszczeniu 8, zajmującym całą środkową i południowo-zachodnią część wieży (Ryc. 2). Wejście do pomieszczenia prowadziło dwoma schodkami w dół przez otwór drzwiowy w południowo-wschodnim murze wieży. Wewnątrz niej, blisko południowego narożnika, znajdowało się in situ duże gliniane naczynie (Ryc. 3), być może na moszcz z winogron. Obok znaleziono dwa kamienne obciążniki niezachowanej prasy do wyciskania owoców winnej latorośli. W warstwie sypkiej ziemi zalegającej poniżej poziomu późnego, kamiennego płytowania znaleziono liczne fragmenty ceramiki naczyniowej, w większości z II i III wieku n.e. W dwóch sondażach na zewnątrz wieży odkryto dwa mury. Mur przylegający do południowego narożnika wieży zawierał zlokalizowane w jego pobliżu wejście prowadzące prawdopodobnie na dziedziniec wewnątrz całego zespołu otoczonego zapewne murem okrężnym.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8713776-53fd-4998-93c2-e0c37e3fbfb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.