PL EN


2013 | 169 | 90-101
Article title

Dobór środków komunikowania z otoczeniem jako uwarunkowanie efektywności organizacji publicznej

Content
Title variants
EN
Choosing the Tools to Communicate with the Environment as the Condition of Public Organization Effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As far as local government functioning is concerned, the well planned and conducted communication actions towards its environment influence relation building and that in turn may impact initiating profitable cooperation. Well - run communicating processes also have their impact on the effectiveness of the actions of an organization; at the same time, the appropriate choice of the communication means seems crucial.
Year
Volume
169
Pages
90-101
Physical description
Contributors
References
 • Czaputowicz J.: Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji. "Służba Cywilna" 2005, nr 10.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Funkcje public relations organizacji w przestrzeni publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2009.
 • Jeżowski P.: New Public Management - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym. W: Zarządzanie w sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny. Red. P. Jeżowski. SGH, Warszawa 2002.
 • Kożuch B.: Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. UJ, Kraków 2011.
 • Krynicka H.: Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). "Studia Lubuskie" 2006, nr 2.
 • New Public Managment. www.egov.pl (3.11.2005).
 • Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego. Red. M. Zawicki. Kraków 2002. http://www.msap.ae.krakow.pl/doki/publ/ pri_wsk.pdf.
 • Opolski K., Modzelewski P.: Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Pierścieniak A.: Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Red. R. Fedan. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, z. 20.
 • Verschuere B., Moray N., Decramer A.: Commercial, Non-profit and Governmental Residential Elderly Carein Flanders: Differences in Client Selection and Efficiency? "International Journal of Welfare", Vol. 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8720aa0-af56-43d7-9e7c-d79a8472ff68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.