PL EN


2018 | 502 | 34-43
Article title

Lokalne dysproporcje infrastruktury miast makroregionu Polski Wschodniej w kontekście budowy przewagi konkurencyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Gospodarowanie majątkiem, inwestowanie, świadczenie usług, zarządzanie finansami mają wpływ na lokalną gospodarkę. Ocena za pomocą wskaźnika syntetycznego prowadzona w kontekście kompleksowego opisu badanego zjawiska daje szansę na pełną identyfikację sytuacji jednostki. Celem opracowania jest ocena poziomu lokalnych dysproporcji konkurencyjności i infrastruktury miast makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem badań było 70 jednostek. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych GUS (lata 2010, 2015). Najlepszymi miastami pod względem poziomu konkurencyjności były Rzeszów, Lublin w latach 2010 i 2015; w przypadku miary infrastruktury − Lublin, Rzeszów (w latach 2010, 2015). Na drugim końcu znalazły się Dęblin i Radymno (miara konkurencyjność) oraz Kolno (miara infrastruktura). Wśród czynników, które utrzymują to zróżnicowanie, wymienia się zasoby środowiska, infrastruktury (rentę położenia), pracy i kapitału. Infrastruktura stanowi jeden z elementów tworzenia szans lub barier konkurencyjności.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8747485-f663-4469-b5ea-0c91cc4c9931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.