PL EN


2011 | 2 | 113 - 130
Article title

Zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych a ograniczanie długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego (ujęcie teoretyczne)

Title variants
EN
PRINCIPLES OF OPENNESS AND TRANSPARENCY OF PUBLIC FINANCES AND REDUCING PUBLIC DEBT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS (THEORETICAL APPROACH)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to analyze the regulations of the Polish public financelaw principles of openness and transparency of public finances in the context of their roletowards reducing the debt of local governments. Transparency of public finance at the level of local government finances constitutes a factor ensuring the proper use of publicfunds, especially in terms of expenditure of the local government units. The implementationof public finances transparency principle is also conducive to authoritative presentationof data concerning the financial operations of public finances, enabling obtainingreliable information in this regard. Proper understanding of the amounts of revenue andexpenditure of a given local government unit affects the knowledge of the fixed amount of government deficits and public debt of the entity.
Year
Issue
2
Pages
113 - 130
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • A.Borodo, Prawo budżetowe, Warszawa 2008;
 • A.Branny, E. Kornberger-Sokołowska, M. Mekiński, Budżet państwa, w: Prawo finansowe, red. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Warszawa 2009;
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2007;
 • R.Domaszewicz, Finanse krajów kapitalistycznych, Warszawa 1985;
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2008;
 • J.Glumińska, M. Zdebel, Zdolność kredytowa gminy (rozważania teoretyczne), „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7–8;
 • E.Kornberger-Sokołowska, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o finansach publicznych z dnia 20 października 2008 r. (druk nr 1181);
 • C.Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2006;
 • C.Kosikowski, Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, Kontrola Państwowa, grudzień 2005, numer specjalny 2;
 • Krawczyk R.P., Prawna i faktyczna rola regionalnych izb obrachunkowych w ograniczaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2005, nr 4
 • E.Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa–Rzeszów 2006;
 • T.Michałowski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje reformy, Gdańsk 2008;
 • W.Misiąg, A. Niedzielski, Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Fundusz Walutowego, Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nr 29, Warszawa 2001;
 • Z.Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2007;
 • J.Stankiewicz, Geneza i ewolucja instytucji budżetu. Problem debudżetyzacji, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2008;
 • Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d87fc5aa-3002-42f7-b13d-37a3a3011358
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.