PL EN


2016 | Tom: 6 | Numer: 2 | 323-340
Article title

Abgeschiedenheit Mistrza Eckharta w fenomenologicznej wykładni Bernharda Weltego

Authors
Content
Title variants
EN
Abgeschiedenheit Meister Eckhart in the phenomenological interpretation of Bernhard Welte
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The basis of analyzes carried out in the article is the work of Bernhard Welte: Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken. The central subject of research is the idea Abgeschiedenheit (“isolation”). Following the interpretation of Welte it has been considerated a phenomeno‐ logical description on two ways. From the practical experience, as a modus vivendi a religious man, and from the theoretical, as speculative thought. Theoretical considerations consist of analysis of the concept of truth and goodness, which Eckhart identifies with the idea of God. Welte shows that these concepts of medieval thinker at the starting point considerations are still sink in the schemes of metaphysical thinking, but in the next stages of its argumentation he overcome metaphysical discourse. The purpose of the article, guided by the suggestion Weltes interpretation, is to show ways of reaching the source forms of religious experience. At the same time the text raised the issue of problematic use formulas of mystical union and noticed parallels have been taking place between the method of phenomenological reduction and the idea of Abgeschiedenheit.
Year
Volume
Issue
Pages
323-340
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Albert, K. (2002). Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. (Przeł. J. Marzęcki). Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Albert, K. (2006). Mistrza Eckharta teza o bycie. Badania nad metafizyką Opus tripatitum (s. 253–609). W: K. Albert. Studia o historii filozofii. (Przeł. B. Baran & J. Marzęcki). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Arystoteles. (1992). O duszy (s. 33–146). (Przeł. P. Siwek). W: Arystoteles. Dzieła wszystkie (t. 3). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Augustyn, Aureliusz. (1958). Solilokwia. (Przeł. A. Świderkówna). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Augustaniak, P. (2009). Inna Boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki.Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
 • Beierwaltes, W. (2003). Und daz ein machet uns saelic. Mistrza Eckharta pojęcie jedności i zjednoczenia (s. 91–119). W: W. Beierwaltes. Platonizm w chrześcijaństwie. (Przeł. P. Domański). Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Eckhart, Meister. (1958). Die deutschen Werke. Predigten (t. 1). (Red. J. Quint). Stuttgart: Kohlhammer.
 • Eckhart, Meister. (1971). Die deutschen Werke. Predigten (t. 2). (Red. J. Quint). Stuttgart: Kohlhammer.
 • Eckhart, Mistrz. (2013). Dzieła wszystkie (t. 2: Kazania). (Przeł. W. Szymona). Poznań: W drodze.
 • Eckhart, Mistrz. (2014). Księga Boskich pocieszeń (s. 89–154). W: Mistrz Eckhart. Dzieła wszystkie (t. 5: Traktaty). (Przeł. W. Szymona). Poznań: W drodze.
 • Enders, M. (2015). Abgeschiedenheit — der Weg ins dunkle Licht der Gottheit. Zu Bernhard Weltes Deutung der Meatphysik (s. 5–29). W: M. Enders (Red.). Meister Eckhart und Bernhard Welte. Meister Eckhart als Inspirationsquelle für Bernhard Welte und für die Gegenwart. Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf.
 • Gilson, E. (1958). Duch filozofii średniowiecznej. (Przeł. J. Rybałt). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Piecuch, J. (2004). Doświadczenie Boga. Propozycja Bernharda Weltego na tle sporu o pojęcie doświadczenia fenomenologicznego. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Piórczyński, J. (1997). Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Tommaso de Aquino. (1959). Sentencia libri De anima (lib. 3, l. 7, n. 10). On‑line: http:// www.corpusthomisticum.org/can3.html (dostęp: 15.12.2015).
 • Tomasz z Akwinu. (1998). Kwestie dyskutowane o prawdzie (t. 1). (Przeł. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, & J. Ruszczyński). Kęty: Antyk.
 • Tischner, J. (2002). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
 • Welte, B. (2007). Meister Eckhart (s. 20–215). W: B. Welte. Denken in Begegnung mit den Denkern I: Meister Eckhart — Thomas von Aquin — Bonaventura. (=Gesammelte Schriften, II/1). Freiburg–Basel–Wien: Herder.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8820544-480b-4538-aa9c-9471ebd97518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.