Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 3 | 161-166

Article title

SIMPLIFIED PRODUCT VALUE MEASUREMENT FRAMEWORK FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Selected contents from this journal

Title variants

PL
UPROSZCZONA METODA OCENY WARTOŚCI PRODUKTU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The emergences of global markets have increased competition worldwide. For Small Medium Sized Enterprises with limited resources to sustain in what is already a very competitive market there is a need for strong and continuously increasing Product Value to reduce business risks and revenue losses and to increase market share and customer satisfaction. To fulfill this need, Product Value Measurement is necessary to characterize the current status and further improvement. It is not easy to obtain the measures about the Product Value because its many features have qualitative characteristics. We need simplified but result oriented systematic framework to measure it while considering the measurement purpose and how to measure and why do it. Methods: How to design this is the main aim of this research paper. In this paper, GQM (Goal-Question-Metric) method as a measurement framework is introduced to measure the Product Value for Small Medium Sized Enterprises along with case study to represent that this framework was effective. Results and conclusions: The proposed Model was effective for focusing on the essence of measurement and for avoiding extra excessive data not necessary for doing the effective measurement.
PL
Wstęp: Wymagania stawiane w wyniku globalizacji rynków spowodowały zwiększenie poziomu konkurencji na całym świecie. Utrzymanie się na takich rynkach przez małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające ograniczone zasoby, oznacza potrzebę silnego i stałego zwiększania wartości oferowanych produktów, aby zmniejszonych ryzyko biznesowe jak również, aby zwiększyć swój udział rynkowy i poziom zadowolenia własnych klientów. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest prawidłowe scharakteryzowanie obecnego stanu oraz koniecznych usprawnień. Ocena wartości produktu jest procesem złożonym, gdyż wymaga uwzględnienia wielu cech jakościowych. W związku z tym zachodzi potrzeba uproszczenia metody tego pomiaru. Metody: Celem pracy jest zaprojektowanie metody pomiaru wartości produktu. Metoda GQM (Goal-Question-Metric) została zaprezentowana jako metoda pomiaru wartości produktu dla małych średnich przedsiębiorstw. Zostało również omówione studium przypadku reprezentujące zastosowanie proponowanej metody. Wyniki i wnioski: Proponowany model jest efektywny dzięki koncentracji na istocie pomiaru jak również uniknięciu gromadzenia dodatkowych zbędnych danych, niemających istotnego wpływu na efektywność procesu pomiaru.

Journal

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

161-166

Physical description

Contributors

author
  • Singhania University, Pacheri Bari, Rajasthan.
  • Technological Institute of Textile & Sciences Bhiwani, Haryana

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d890587c-4d92-47c4-b15b-e5173ae4f6dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.