PL EN


2015 | 2/2015 (52), t.1 | 24-36
Article title

Użyteczność e-commerce w badaniach polskich użytkowników

Content
Title variants
EN
The Usefulness of e-Commerce in Studies on Polish Users
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Artykuł dotyczy zagadnień użyteczności e-commerce. Prezentuje wyniki badania na próbie 511 osób – w formie opisu statystycznego i w ujęciu modelowym. Do utworzenia modelu badawczego wykorzystano założenia Modelu Akceptacji Technologii oraz Modelu Adekwatności Zadań i Technologii. Dodatkowo w pracy poszukiwano różnic w postrzeganiu e-commerce ze względu na płeć respondentów. W pracy wykorzystano zarówno proste analizy, jak również analizy sił oddziaływań w czterech wersjach modelu badawczego.
EN
This paper concerns the usability of e-commerce. It presents the results of research both as a statistical description and in a model approach. The sample included 511 people. The Technology Acceptance Model and Task-Technology Fit Model assumptions were used in this research. Additionally, differences in the perception of e-commerce by gender of respondents were also sought. The study used both a simple analysis (descriptive statistics) and an analysis of the interaction forces in four research models.
Year
Pages
24-36
Physical description
Dates
online
2015-02-02
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania
References
  • Banaś, J. (2014). An Analysis of Aelected Aspects of e-commerce Based on Technology Acceptance Model. Referat wygłoszony na: Management, Knowledge and Learning International Conference, Portorož, Slovenia.
  • Banaś, J. (2010). Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych. Ujęcie teoretyczne. Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik naukowy, 3 (11), 5–16.
  • Davis, F.D., Bagozzi, R.P. i Warshaw, P.R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35 (8).
  • Goodhue, D.L. i Thompson, R.L. (1995). Task-Technology Fit and Individual Performance. MIS Quarterly, 19 (2), 213–236.
  • Klopping, I.M. i McKinney, E. (2004). Extending the Technology Acceptance Model and the Task-Technology Fit Model to Consumer E-Commerce. Information Technology, Learning & Performance Journal, 22 (1), 35–48.
  • Konarski, R. (2009). Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Pastuszak, Z. (2007). Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie. Warszawa: Placet.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8911a87-fc79-4efe-9c5f-4e7f050ff1d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.