PL EN


2020 | 18 | 23-27
Article title

Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czasie pandemii

Content
Title variants
EN
Library of Poznan University of Technology during pandemi
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule omówiono funkcjonowanie Biblioteki Politechniki Poznańskiej w okresie nadzwyczajnym i niespotykanym w stuletniej historii tej placówki, tj. okresie pandemii Covid-19 i restrykcji z tym związanych. Zaprezentowano sposoby przeorganizowania dotychczasowych zadań, omówiono nowe rozwiązania zastosowane w świadczonych zwykle usługach oraz opisano zupełnie nowe pomysły w tym zakresie. Zwrócono uwagę na wielką mobilność i kreatywność pracowników biblioteki oraz chęć pomocy użytkownikom, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni dostępu do zbiorów, usług i przede wszystkim przestrzeni, z której dotąd tak chętnie korzystali.
EN
This article discusses functioning of the Library of the Poznań University of Technology in the extraordinary period, unprecedented in the hundred years' history of this institution, i.e. the period of the Covid-19 pandemic and restrictions associated with it. It presents ways of reorganizing current tasks, new solutions applied in usually provided services, and brand new ideas in the new situation. The article emphasizes the great mobility and creativity of the library employees and their willingness to assist the users who were suddenly deprived of access to the library resources, services and above all the space which until then they had been using intensively.
Year
Issue
18
Pages
23-27
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  • Biblioteka Politechniki Poznańskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d898e059-a237-4f7c-847b-7792d24843ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.